Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц экспортлогч, импортлогчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: МУИС Шинжлэх ухааны сургууль
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: 9104399
Утасны дугаар: 99998721, 88069968
Ургамлын нөөц экспортлох, импортлох зөвшөөрлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: МУИС Шинжлэх ухааны сургууль
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГО-14.001
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2014-04-22
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2014-05-22
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,