Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц экспортлогч, импортлогчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Иргэн
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: О.Билгүүн
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: УС80062052
Утасны дугаар: 99108068
Ургамлын нөөц экспортлох, импортлох зөвшөөрлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: О.Билгүүн
Зөвшөөрлийн төрөл : Импорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-14.004
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2014-02-28
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2014-03-28
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,