Ургамлын баг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
1 Замаг Эвглен Замаг Euglenophyceae Euglenales Euglenales
2 Цоргот ургамал Шилмүүс хэлбэртэн Гнеттэн Агаруутан Ephedrales
3 Цоргот ургамал Шивэрс хэлбэртэн Шивэрстэн Шивэрстэн Lycopodiales
4 Цоргот ургамал Шивэрс хэлбэртэн Isoetopsida Шивэлгэнэтэн Selaginellales
5 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Коммелинид Биелэгтэн Poales
6 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Сараатан Liliales
7 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Годил-өвстөн Acorales
8 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Бөлбөөтөн Nymphaeales
9 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Alismatales
10 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Хэрээнүдэнтэн Asparagales
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,