Ургамлын баг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
81 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Naviculales Naviculales
82 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Rhopalodiales Rhopalodiales
83 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Surirellales Surirellales
84 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Thalassiophysales Thalassiophysales
85 Замаг Цахиурт Замаг Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseirales
86 Замаг Цахиурт Замаг Coscinodiscophyceae Coscinodiscales Coscinodiscales
87 Замаг Цахиурт Замаг Coscinodiscophyceae Melosirales Melosirales
88 Замаг Цахиурт Замаг Coscinodiscophyceae Paraliales Paraliales
89 Замаг Цахиурт Замаг Coscinodiscophyceae Rhizosoleniales Rhizosoleniales
90 Замаг Цахиурт Замаг Mediophyceae Chaetocerotales Chaetocerotales
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,