Ургамлын баг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
71 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariales
72 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Cocconeidales Cocconeidales
73 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyta Classis Incertae Sedis Bacillariophyta Ordo Incertae Sedis Bacillariophyta Ordo Incertae Sedis
74 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellales
75 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiales
76 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariales
77 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Tabellariales Tabellariales
78 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Licmophorales Licmophorales
79 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Lyrellales Lyrellales
80 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Mastogloiales Mastogloiales
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,