Ургамлын баг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
61 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulales
62 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Amylocorticiales Amylocorticiales
63 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporales
64 Мөөг Basidiomycota Incertae Gloeophyllales Gloeophyllales
65 Мөөг Basidiomycota Incertae Sebacinales Sebacinales
66 Мөөг Basidiomycota Incertae Thelephorales Thelephorales
67 Мөөг Basidiomycota Incertae Trechisporales Trechisporales
68 Мөөг Basidiomycota Incertae Boletales Boletales
69 Мөөг Basidiomycota Incertae Agaricales Agaricales
70 Мөөг Basidiomycota Dacrymycetes Dacrymycetales Dacrymycetales
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,