Ургамлын баг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
51 Мөөг Basidiomycota Pucciniomycetes Ustilaginales Ustilaginales
52 Мөөг Basidiomycota Pucciniomycetes Urocystidales Urocystidales
53 Мөөг Basidiomycota Microbotryomycetes Microbotryales Microbotryales
54 Мөөг Basidiomycota Exobasidiomycetes Tilletiales Tilletiales
55 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Cantharellales Cantharellales
56 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Phallales Phallales
57 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Auriculariales Auriculariales
58 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Gomphales Gomphales
59 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Geastrales Geastrales
60 Мөөг Basidiomycota Agaricomycetes Hymenochaetales Hymenochaetales
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,