Ургамлын баг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
91 Замаг Цахиурт Замаг Mediophyceae Stephanodiscales Stephanodiscales
92 Замаг Цахиурт Замаг Mediophyceae Thalassiosirales Thalassiosirales
93 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Gloeobacterales Gloeobacterales
94 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Synechococcales Synechococcales
95 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Spirulinales Spirulinales
96 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Chroococcales Chroococcales
97 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Pleurocapsales Pleurocapsales
98 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriales
99 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Nostocales Nostocales
100 Замаг Эвглен Замаг Euglenophyceae Euglenales Euglenales
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,