Ургамлын анги

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
31 Замаг Хөх Ногоон Замаг Cyanophyceae Cyanophyceae
32 Замаг Эвглен Замаг Euglenophyceae Euglenophyceae
33 Замаг Cryptophyta Cryptophyceae Cryptophyceae
34 Замаг Miozoa Dinophyceae Dinophyceae
35 Замаг Ochrophyta Chrysophyceae Chrysophyceae
36 Замаг Ochrophyta Eustigmatophyceae Eustigmatophyceae
37 Замаг Ochrophyta Phaeothamniophyceae Phaeothamniophyceae
38 Замаг Ochrophyta Raphidophyceae Raphidophyceae
39 Замаг Ochrophyta Synurophyceae Synurophyceae
40 Замаг Ochrophyta Xanthophyceae Xanthophyceae
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,