Ургамлын улаан ном дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Scorzonera - Хависхана
Зүйлийн нэр: Scorzonera parviflora - Бяцханцэцэгт хависгана - Козелец мелкоцветковый
Улаан номонд орсон он: 2013
Зүйлийн статус: Ховор
Статусын мэдээлэл, англиар: Globally and Regionally, according to the IUCN Red List catergorization criteria, the plant is Not Evaluated.
Таних шинж, монголоор: Салаалсан үндэстэй бөгөөд дээд хэсгээрээ навчны угларгын үлдэгдлээр хучигдсан. Иш 15-50 см өндөр, эгц босоо юмуу өндиймөл, энгийн юмуу бага зэрэг салаалсан, цөөвтөр [1-3] хайрсархуу навчтай. Үндэс орчмын навч юлдэрхүү, хааяа зууван юлдэрхүү, хурц махирдуу оройтой, сунаж нарийссан суурьтай, угтаа өргөссөн угларгатай. Ишний навч юлдэн шугамархуу, жижигхэн. Сагс том биш, 13-20 см өндөр, 3-7 мм өргөн, ганц нэгээрээ хааяа 2-3-аараа ишний оройд байрладаг. Гаднах ороолт навчинцар өндгөрхүү, хурц, доторх талын өндгөн юлдэрхүү, мохоо оротой, нарийн хальслаг эмжээртэй. Цэцэг шар, ороолтоосоо нилээд урт. Үрэнцэр гөлгөр, цагаан цомцогтой
Тархац, байршил нутаг, монголоор: Евразид тархана. Монголд: Зүүнгарын говийн хужир мараатай газраар, мараалаг нугад ургана [2,3].
Тархац, байршил нутаг, англиар: Salt marshes, salt marshy areas, saline meadow
Амьдралын онцлог, монголоор: Үрээр үржинэ
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, монголоор: Нөөц бага боловч шинэчлэн тогтоогоогүй. Цөлжилт, ган, ургах орчны доройтлоос устаж болзошгүй зүйл
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, англиар: Population very small, but has not been reassessed. Endangered due to de sertifi cation, drought.
Хамгаалсан байдал, монголоор: Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолоор ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэсэн. Тархац нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хэсэгчлэн хамруулсан
Хамгаалсан байдал, англиар: Included in the list of rare plants, Mongolian Government Act #153 [1995]. Distribution area is partially protected within the National Specially Protected Area Network[NSPAN
Хамгаалах арга хэмжээ, монголоор : Тархац, нөөцийг нарийвчлан тогтоох, ургах орчинд үрээр үржүүлэх аргыг боловсруулж турших, удмын санг хадгалах
Хамгаалах арга хэмжээ, англиар: Further research of population numbers, range is needed, experimental propagation from seeds in the habitat area, preserve the gene pool
Эх зохиол, мэдээ, монголоор: 1. Грубов 1982, 2. Губанов, 1996, 3. Дариймаа, 2003, 4. Малышев, Пешкова, 1979
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,