Ургамлын улаан ном дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Saussurea - Банздоо
Зүйлийн нэр: Saussurea klementzii - Клеменцийн банздоо - Соссюрея Клеменца
Улаан номонд орсон он: 2013
Зүйлийн статус: Ховор
Унаган ургамал: Тийм
Статусын мэдээлэл, англиар: Globally and Regionally, according to the IUCN Red List catergorization criteria, the plant is Not Evaluated.
Таних шинж, монголоор: Богиноссон үндэслэг иштэй, саарал ногоон, олон наст өвс. Иш 3-12 см өндөр, ганц, нэгээрээ юмуу хэд хэдээрээ, өтгөн навчирхаг. Навч бүтэн, шаантгархуу суурьтай, ихэвчлэн эргэсэн захтай, богино бариултай. Ишний үзүүр хэсгийн навч суумал. Сагс хонхорхуу, 1.5 см хүртэл өндөр, иш мөчрийн үзүүрт шигүү бамбай хэлбэрийн баг цэцэг үүсгэн байрладаг. Ороолт нүцгэн, ногоон юмуу улаавтар өнгөтэй. Гадна талын навчинцар доторхоосоо богинохон, юлдэрхүү, харин дотор талынх нь уртавтар хэлбэртэй, бие биенээ дэрлэн байрладаг. Цэцгийн дэлбэ ягаан өнгөтэй, дэлбэ 1 см-ээс урт, нарийн хоолойтой, дэлбэн богинохон. Тоосовч ягаавтар өнгөтэй. Өдлөг үслэг бүхий цомцогтой
Тархац, байршил нутаг, монголоор: Монголд: Монгол Алтайд тархана. Уулын сайргархаг хажуу, нуранга, асга, хаданд ургадаг Нэн хязгаарлагдмал тархацтай
Тархац, байршил нутаг, англиар: Alcaline sandy pebble shoals, mountain debris slopes, scree, rocks.
Амьдралын онцлог, монголоор: Үндэслэг ишээр болон үрээр үржинэ
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, монголоор: Тархац маш бага боловч нөөцийг нарийвчлан тогтоогоогүй. Хуурайшилт, чийгийн хангамжийн бууралт, ойн түймэр болон малыг сэлгээгүйгээр бэлчээрлүүлэх зэрэг шалтгаанаас устах аюулд орсон унаган ургамал.
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, англиар: Population not assessed properly. Endangered due to aridifi cation, moisture supply defi ciency, forest fi res and livestock grazing without rotational pasture use
Хамгаалсан байдал, монголоор: Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолоор ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэсэн.
Хамгаалсан байдал, англиар: Included in the list of rare plants, Mongolian Government Act #153 [1995
Хамгаалах арга хэмжээ, монголоор : Тархац, нөөц, нөхөн төлжих биологийн онцлогийг судалж тогтоох, ургах орчинд зориудаар тарьж ургуулах туршилт, судалгаа явуулж, байгалийн нөхөн ургалтыг сэргээх, үндсэн тархац нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, нэн ховор ургамлын жагсаалтад оруулах удмын санг хадгалах
Хамгаалах арга хэмжээ, англиар: Further study on distribution, range, biology; replant in adequate areas to support the natural regeneration; include the main habitat in the National Specially Protected Area Network[NSPAN], include in the list of very rare plants, preserve the genetic heritage of the native species
Эх зохиол, мэдээ, монголоор: 1. Грубов 1982, 2. Губанов, 1996, 3.Дариймаа, 2003
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,