Ургамлын улаан ном дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Saussurea - Банздоо
Зүйлийн нэр: Saussurea dorogostaiskii - Халтаргана - Дорогостайскийн Банздоо
Улаан номонд орсон он: 2013
Зүйлийн статус: Ховор
Статусын мэдээлэл, монголоор: ДБХХ-ны Улаан дансны ангилалын шалгуураар олон улсын хэмжээнд “үнэлгээ хийгдээгүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “устаж байгаа” хэмээн үнэлэгдсэн
Статусын мэдээлэл, англиар: Globally, according to the IUCN Red List catergorization criteria, the plant is Not Evaluated; Regional evaluation - Critically Endangered
Таних шинж, монголоор: Иш хөндий, 1,5-2 см голчтой, өтгөн цагаан үсээр хучигдмал, 1 метр хүртэл өндөр, олон наст өвслөг ургамал. Навч барзгар, дугуй эсвэл мохоо оройтой, захаараа шүдлэг, гонзгойвтор-өндгөрхүү, өргөн далавчлаг бариултай, ишээ ялимгүй ороосон байрлалтай. Бүрзгэр хүрэн цэцэгтэй. Сагс баг цэцэг олноороо нийлж, өтгөн цацаг баг цэцэг үүсгэнэ
Тархац, байршил нутаг, монголоор: Өмнөд Сибирьт тархалттай. Монголд: Хөвсгөл, Хангай, Хэнтийн уулын тайгын тойргийн өндөр уулын бүслүүрийн хад чулуу асганд ургадаг
Тархац, байршил нутаг, англиар: On stone talus, rocks, rub ble slopes in alpine belt, sceubs on small stone streams
Амьдралын онцлог, монголоор: Үндэслэг иш болон үрээр үржинэ
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, монголоор: Тархац маш бага, хуурайшилт, хөрсний чийгийн хангамжийн бууралт, хүчтэй шуурга болон малыг сэлгээгүйгээр бэлчээрлүүлэх зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалан байгалийн жамаар нөхөн сэргэлт улам бүр хязгаарлагдаж байгаа устаж болзошгүй ургамал
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, англиар: Very limited range. Endangered due to aridification, soil moisture depletion, strong storms and livestock grazing without rotational pasture use
Хамгаалсан байдал, монголоор: Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолоор ховор ургамлын жагсаалтад оруулж, Монгол улсын улаан ном, Монголын ургамлын улаан дансанд тус тус оруулан бүртгэсэн. Тархац нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хэсэгчлэн хамруулсан
Хамгаалсан байдал, англиар: Included in the list of rare plants, pursuant to the Mongolian Government Act #153 [1995], Mongolian Red Book, the Mongolian Red List of Plants. Distribution area is partially covered within the National Specially Protected Area Network[NSPAN
Хамгаалах арга хэмжээ, монголоор : Тархац, нөөц, биологийн онцлогийг судлан тогтоож, зориудаар ургуулах аргыг боловсруулж турших, үндсэн тархац нутагт мал сэлгээгүйгээр бэлчээрлүүлэхийг хязгаарлан өнжүүлэх, нэн ховор ургамлын жагсаалтад оруулж, удмын санг хадгалах
Хамгаалах арга хэмжээ, англиар: Further study on distribution, range, biology; develop and improve propagation methods, restrict lifestock grazing in the main habitat area letting it rest, preserve the gene pool
Эх зохиол, мэдээ, монголоор: 1. Ганболд, 2010, 2. Губанов, 1996, 3. Дариймаа, 1997, 4. Монгол улсын улаан ном, 1997, 5. Мон. ур. улаан данс.., 2012
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,