Ургамлын улаан ном дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Saussurea - Банздоо
Зүйлийн нэр: Saussurea catharinae - Екатерины банздоо - Соссюрея Екатерины
Улаан номонд орсон он: 2013
Зүйлийн статус: Ховор
Унаган ургамал: Тийм
Статусын мэдээлэл, англиар: Globally and Regionally, according to the IUCN Red List catergorization criteria, the plant is Not Evaluated.
Таних шинж, монголоор: Өтгөн дэгнүүл үүсгэн ургадаг, олон наст. Иш олноороо багцалж ургадаг бөгөөд баг цэцгийнхээ орчимд бага зэрэг салаалсан, 30 см хүртэл өндөр. Ишний уг модожсон, үхсэн навчны үлдэгдлээр нягт хучигдсан. Навч шугамархуу, бүтэн ирмэгтэй, ирмэгээрээ эргэсэн шаантгархуу суурьтай, дээд гадаргуу ногоон, доод гадаргуу бага зэрэг үслэгтэй, цайвар саарал өнгөтэй. Сагс уртавтар- өндгөрхүү хэлбэртэй, ягаан өнгийн дэлбэтэй, ороолт навчинцар гонзгой-өндгөрхүү, шовх оройтой, сийрэг сааралдуу үслэгээр хучигдсан. Сагс иш мөчрийн үзүүрт залаа хэлбэрийн баг цэцэг үүсгэдэг
Тархац, байршил нутаг, монголоор: Алтайн Өвөр говьд тархана. Хадны ан цав, ирмэг хөвөөнд ургадаг [2]. Тархац нэн хязгаарлагдмал тархацтай.
Тархац, байршил нутаг, англиар: Rock frissures and benches
Амьдралын онцлог, монголоор: Үндэслэг ишээр болон үрээр үржинэ
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, монголоор: Тархац маш бага, хуурайшилт, хөрсний чийгийн хангамжийн бууралт, хүчтэй шуурга болон малыг сэлгээгүйгээр бэлчээрлүүлэх зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалан байгалийн жамаар нөхөн сэргэлт улам бүр хязгаарлагдаж, устах аюулд орж байгаа унаган ургамал
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, англиар: Population is limited. Endangered due to aridifi cation, soil moisture depletion, strong storms, livestock grazing without rotational pasture use restricting natural regeneration
Хамгаалсан байдал, монголоор: Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолоор ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэсэн. Тархац нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хэсэгчлэн хамруулсан
Хамгаалсан байдал, англиар: Included in the list of rare plants, Mongolian Government Act #153 [1995]. Distribution area is partially covered within the National Specially Protected Area Network[NSPAN
Хамгаалах арга хэмжээ, монголоор : Тархац, нөөц, биологи, экологийг нарийвчлан судалж, зориудаар тарьж ургуулах аргыг боловсруулж турших, үндсэн тархац нутгийн хамгаалалтыг сайжруулах, нэн ховор ургамлын жагсаалтад оруулж, удмын санг хадгалах
Хамгаалах арга хэмжээ, англиар: Further study on distribution, range, biology; develop and improve propagation methods, restrict lifestock grazing in the main habitat area letting it rest, preserve the genetic heritage
Эх зохиол, мэдээ, монголоор: 1. Грубов 1982, 2. Губанов, 1996, 3.Дариймаа, 2003
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,