Ургамлын улаан ном дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Saussurea - Банздоо
Зүйлийн нэр: Saussurea involucrata - Нөмрөгт банздоо - Соссюрея обернутая
Улаан номонд орсон он: 2013
Зүйлийн статус: Нэн ховор
Үлдвэр ургамал: Тийм
Статусын мэдээлэл, монголоор: ДБХХ-ны Улаан дансны ангилалын шалгуураар олон улсын хэмжээнд “үнэлгээ хийгдээгүй”, бүс нутгийн хэмжээнд “устаж болзошгүй” хэмээн үнэлэгдсэн
Статусын мэдээлэл, англиар: Globally, according to the IUCN Red List catergorization criteria-, the plant is Not Evaluated; Regional evaluation - Endangered
Таних шинж, монголоор: Үндэс, иш бүдүүн, 2-3 см голчтой шүүслэг, нүцгэн. Суурь хэсэгт нь хагдарсан навч цөөнгүй тохиолдох ба ишиндээ олон навчтай. Навч өндгөрхүү, гонзгойвтор, суумал, тод шар судалтай, захаараа шүдлэг. Баг цэцэг /үрлэх хүртэл/ нягт байрлах сагснаас тогтдог, 2 эгнээ аягархуу юмуу завирхуу, нимгэн сарьслаг, цагаан, оройн навчаар хүрээлэгддэг
Тархац, байршил нутаг, монголоор: Дундад Ази, Дорнод Сибирь, Зүүнгарын Кашгар, Тянь-Шаньд тархана [1,4]. Монголд: Монгол Алтай, Говь-Алтай, Зүүн гарын говийн тойрогт тохиолдоно. Өндөр уулын тагийн бүслүүрийн хад, асга, асгаргын чийгтэй хөрсөнд ургана
Тархац, байршил нутаг, англиар: Stone fields and scree, debris slopes, meadow plots in alpine belt
Амьдралын онцлог, монголоор: Үрээр удаан үржинэ
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, монголоор: Нөөцийг тодорхойгүй. Ойн түймэрт нэрвэгдэж, Эмийн зориулалтаар их хэмжээгээр түүж, бэлтгэх, тархац нутаг улам бүр хумигдаж, үр ургах нөхцөл хязгаарлагдаж байгаагаас устах аюулд орсон ургамал.
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, англиар: Population unknown. Endangered due to forest fires, excessive harvesting and collection for medicinal use, becoming extinct relict plant
Хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хуулийн хавсралтад нэн ховор зүйлээр оруулж, Монгол улсын улаан ном, Монголын ургамлын улаан дансанд [6] тус тус бүртгэсэн. Тархац нутгийг хэсэгчлэн авч хамгаалсан. Тархац нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хэсэгчлэн хамруулсан
Хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Law on Natural Plants as very rare plant, the Mongolian Red Book, the Mongolian Red List of Plants. Distribution area is partially covered within the National Specially Protected Area Network [NSPAN].
Хамгаалах арга хэмжээ, монголоор : Тархац, нөөц, байгалийн нөхөн ургалтыг нарийвчлан тогтоох, үрээр тарьж ургуулах аргыг нэвтрүүлэх, хамгаалалтыг сайжруулж, эмийн зориулалтаар ашиглахыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу яаралтай таслан зогсоож, үндсэн тархац нутгийг нутгийн иргэд, иргэдийн нөхөрлөлд хариуцуулан хамгаалуулах, хашиж хамгаалах, удмын санг хадгалах
Хамгаалах арга хэмжээ, англиар: Further study of distribution, range, reproduction biology is needed, introduce propagation from seeds method, improve conservation efforts, prohibit use for medicinal purposes , preserve the gene pool
Эх зохиол, мэдээ, монголоор: 1. Ганболд, 2010, 2. Грубов, 1982, 3. Губанов, 1996, 4. Лигаа, 1997, 5. Монгол улсын улаан ном, 1997, 6. Мон. ур. улаан данс.., 2012
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,