Ургамлын улаан ном дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Cousinia - Арзгана
Зүйлийн нэр: Cousinia affinis - Төрөлсөг арзгана - Кузиния родственная
Улаан номонд орсон он: 2013
Зүйлийн статус: Ховор
Статусын мэдээлэл, англиар: Globally and Regionally, according to the IUCN Red List catergorization criteria, the plant is Not Evaluated.
Таних шинж, монголоор: Модожсон бүдүүн үндэстэй, олон наст өвс. Иш 20-40 см өндөр, үзүүр хэсгээрээ салаалсан, эсгийрхэг цагаан үслэгтэй бөгөөд үрлэх үедээ нүцгэрч ороолдсон, бөөгнөрсөн үслэг үлддэг. Навч уртавтар юмуу гонзгой- өндгөрхүү, том онин шүдлэгтэй юмуу бараг өдлөг хагалбар, ирмэгээрээ зүүрхүү өргөстэй. Ишний доод хэсгийн навч богино бариултай, харин үзүүр хэсгийн навч суумал, ишээ зуусан. Сагс 1.5-2 см голчтой, иш мөчрийнхөө үзүүрт 1-3-аараа байрладаг. Ороолт навчинцар ногоон, өндгөрхүү юмуу гонзгой-өндгөрхүү хэлбэртэй, үзүүртэй махир өргөстэй. Цэцэг олон, хүрэн ягаан. Үрэнцэр нүцгэн, 3 мм урт, хавчгар, нарийхан хальслаг эмжээр бүхий тэнцүү биш ирмэгтэй
Тархац, байршил нутаг, монголоор: Дундад Азид тархана. Монголд: Зүүнгарын говийн тойрогт элсэн довцог, дэрсэн дунд ургадаг.
Тархац, байршил нутаг, англиар: Hillocky sands, chee-grass stands
Амьдралын онцлог, монголоор: Үндсээр болон үрээр үржинэ
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, монголоор: Нөөцийг тогтоогоогүй. Цөлжилт, хуурайшилт, хөрсний чийгийн хангамжийн бууралт, хүчтэй шуурга зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллөөс ургах орчин доройтон, байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадавх буурч байгаа устаж болзошгүй ургамал
Тоо толгой хомсдох шалтгаан, англиар: Population has not been assessed. Endangered due to negative impacts of climate change, such as desertifi cation, aridifi cation, soil moisture depletion, strong storms, loss of natural regeneration capacity
Хамгаалсан байдал, монголоор: Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолоор ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэсэн. Тархац нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хэсэгчлэн хамруулсан
Хамгаалсан байдал, англиар: Included in the list of rare plants, Mongolian Government Act #153 [1995]. Distribution area is partially covered within the National Specially Protected Area Network [NSPAN
Хамгаалах арга хэмжээ, монголоор : Тархац, нөөцийг нарийвчлан судалж, байгалийн нөхөн ургалтыг дэмжих зорилгоор зориудаар тарьж ургуулах аргыг тогтоох, ургах орчны доройтлыг хязгаарлах, нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэх, удмын санг хадгалах
Хамгаалах арга хэмжээ, англиар: To further study distribution and range, support natural regeneration, determine the best reproduction methods, prevent further habitat degradation, preserve the gene pool
Эх зохиол, мэдээ, монголоор: 1. Грубов 1982, 2. Губанов, 1996, 3.Дариймаа, 2003
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,