Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Годил-өвстөн Acoraceae Эгэл Годил өвс, Шудаггарав Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
2 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Саржентын бүрэлзгэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
3 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Монгол бүрэлзгэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
4 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Манж гандигар Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
5 Усантүрүүтэн Усантүрүүтэн Хөвдөг сумалж Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
6 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Навчгүй баглуур Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
7 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Ноосоншилбэт баглуур Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
8 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Регелийн ильин Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
9 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Томдохиурт сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
10 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Алтайн сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,