Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Сарнайтан Хайластан Уссур яшил Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
2 Сарнайтан Хайластан Жижигнавчит яшил Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
3 Биелэгтэн Ужирстан (Жагмаатан) Бага Ужирс, Бага Жагмаа Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
4 Усантүрүүтэн Tofieldiaceae Час улаан Алтандусал Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
5 Цэсэнцэртэн Цэсэнцэртэн (Бадингатан) Цагаанцэцэгт хүн хорс Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
6 Усантүрүүтэн Наангилтан Намгийн наангил Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
7 Сэрдэгтэн Сэрдэгтэн Нүцгэн товь Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
8 Malpighiales Бургастан Элдэвнавчит Улиас, Тоорой Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
9 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Бавгар үрт агчаахай Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
10 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Эгэл өмхий өвс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,