Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Годил-өвстөн Acoraceae Эгэл Годил өвс, Шудаггарав Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
2 Усантүрүүтэн Наангилтан Намгийн наангил Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
3 Усантүрүүтэн Усантүрүүтэн Хөвдөг сумалж Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
4 Усантүрүүтэн Tofieldiaceae Час улаан Алтандусал Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
5 Майлцтан Mайлцтан (Шүхэртэн) Залаархаг Хавраг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
6 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Томдохиурт сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
7 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Алтайн сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
8 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Кейскийн хонхонцор Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
9 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Гурвалсан шүрүндэс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
10 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Тансаг номилгоно Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,