Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Цэсэнцэртэн Цэсэнцэртэн (Бадингатан) Цагаанцэцэгт хүн хорс Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
2 Сэрдэгтэн Тошлойтон Цагаан цээнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
3 Сэрдэгтэн Тошлойтон Ягаан цээнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
4 Сэрдэгтэн Зузаалайтан Намгийн сэрдэг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
5 Сэрдэгтэн Түмэннавчтан Ягаан Мүгэз, Алтан гагнуур Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
6 Сэрдэгтэн Цээнэтэн Саяаны жамъянмядаг Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
7 Сэрдэгтэн Зузаалайтан Цайвардуу Могойн идээ Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
8 Сэрдэгтэн Сэрдэгтэн Нүцгэн товь Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
9 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Бавгар үрт агчаахай Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
10 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Эгэл өмхий өвс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,