Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Дальтан Дальтан (Тэрэлжтэн) Адамсын тэрэлж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
2 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Алтайн сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
3 Мажтан Гувшаахайтан Алтайн хувилгана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
4 Баширтан Хорголжтон Алтан бэрмэг Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
5 Дальтан Дальтан (Тэрэлжтэн) Алтан тэрэлж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
6 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Алтаншар шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
7 Баширтан Баширтан Англи үстхиг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
8 Malpighiales Маалингатан Ахаргодойт нил Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
9 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Бавгар үрт агчаахай Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
10 Биелэгтэн Өлөнтөн (Улалжтан) Бага өлөн Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,