Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Сэрдэгтэн Тошлойтон Ягаан цээнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
2 Сэрдэгтэн Түмэннавчтан Ягаан Мүгэз, Алтан гагнуур Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
3 Шүүдрийн-оймтон Шүүдрийн-оймтон Юлдэн шүүдрийн-ойм Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
4 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Элсний мөнхцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
5 Malpighiales Бургастан Элдэвнавчит Улиас, Тоорой Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
6 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Эгэл өмхий өвс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
7 Годил-өвстөн Acoraceae Эгэл Годил өвс, Шудаггарав Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
8 Буурцагтан Буурцагтан Шивүүрт ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
9 Агаруутан Зээргэнэтэн Шивлээхэй зээргэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
10 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Шар саадгана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,