Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Malpighiales Маалингатан Ахаргодойт нил Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
2 Malpighiales Бургастан Элдэвнавчит Улиас, Тоорой Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
3 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Бавгар үрт агчаахай Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
4 Sapindales Сүлүүтэн (Харбортан) Эгэл өмхий өвс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
5 Агаруутан Зээргэнэтэн Шивлээхэй зээргэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
6 Агаруутан Зээргэнэтэн Федченкогийн зээргэнэ Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Ховордож болзошгүй (ХБ)
7 Байцаатан Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Бяцханцэцэгт зууч Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
8 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Ноосоншилбэт баглуур Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
9 Баширтан Баширтан Пржевальскийн чармай Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
10 Баширтан Баширтан Англи үстхиг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,