Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Шүүдрийн-оймтон Шүүдрийн-оймтон Юлдэн шүүдрийн-ойм Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
2 Шувуунудрагатан Согсортон Дэрэвгэр бамбайж Ховордож болзошгүй (ХБ) Устаж болзошгүй (УБо)
3 Шивэрстэн Шивэрстэн Тагийн хошилз Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
4 Шивэрстэн Шивэрстэн Балуун шивэрс Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
5 Шивэрстэн Шивэрстэн Хавчгар хошилз Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
6 Цэсэнцэртэн Цэсэнцэртэн (Бадингатан) Цагаанцэцэгт хүн хорс Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
7 Цангуунтан Даланхальстан (Ацнавчтан) Сайханы бамбай Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
8 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Манж гандигар Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
9 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Монгол бүрэлзгэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
10 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Саржентын бүрэлзгэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,