Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
81 Буурцагтан Буурцагтан Шивүүрт ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
82 Буурцагтан Буурцагтан Хэврэгнавчит ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
83 Буурцагтан Буурцагтан Монгол ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
84 Буурцагтан Зүрхэлжтэн Цэдэнгийн гиш Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
85 Дэгдтэн Дэгдтэн Сэгсгэр Дэгд Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
86 Дэгдтэн Чонохортон Банзрагчийн Зүлгэлж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
87 Дэгдтэн Дэгдтэн Томнавчит дэгд Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
88 Дэгдтэн Дэгдтэн Өлчир дэгд Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
89 Мажтан Тавансалаантан Сибирь ерөндгөнө Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
90 Мажтан Гувшаахайтан Цөлийн Аргамжинцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,