Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Asparagaceae - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus family - Спаржевые
Төрлийн нэр: Polygonatum - Мухарцагаан
Зүйлийн нэр: Polygonatum humile - Намхан мухарцагаан - Купена низкая
Үндсэн шинж, монголоор: Бүдүүн үндэслэг иштэй, 15- 30 см өндөр олон наст өвс. Иш эгц босоо, гөлгөр, хөндлөн огтлолдоо өнцөглөг. Навчис 3-8 см урт, 1.5-3.5 см өргөн, цуваа байрлалтай, маш богино бариултай, илтэс сунгуу юм уу өндгөрхүү-зууван, дээд гадаргуудаа тачир ширүүн үслэгтэй. Цэцэгс навчны өвөрт ганц ганцаар байрлах ба дагавар навчгүй. Шадар эрхтэн цагаан, бортгорхуу, 2 мм орчим урт шүдлэгтэй. Жимсгэнэ хар хөх, 5-6 үртэй. 5-6-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb with thick rhizomes, 15-30 cm. Stem erect, angular, glabrous. Leaves 3-8 cm long, alternate; petiole very short; leaf blade oblong to ovate-elliptic, abaxially hispidulous. Flowers solitary, axillary, bracts absent. Perianth white, cylindric, with ca. 2 mm lobes. Berries blue-black, 5- or 6-seeded. Flowering in May-June; Fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), D. Zumberelmaa (Institute of Botany, MAS), B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University) and S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B2ab(ii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ 2,000 км2-аас бага тул Эмзэг хэмээн үнэлсэн. 10 хүрэхгүй тооны газарт олдсон боловч энэ тоо, эзлэх нутгийн хэмжээ гал түймэр, эмийн зориулалтаар түүж ашигласнаас шалтгаалан буурсаар байна (Лигаа нар 2008).
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Vulnerable because its area of occupancy is less than 2,000 kml. The number of locations is less than 10 and area of occupancy and number of locations are declining continuously due to fire and harvesting for medicinal use (Ligaa et ah 2008).
Ургах орчин, монголоор: Ойн зах, нуга, сөөгөн ширэнгэнд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in forest fringes and shrubberies. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate; 3. Shrubland -1.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Солонгос Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Japan; Mongolia; Republic of Korea; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Монгол Дагуур (Угтам уул), Хянганы тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol Daguur (Ugtam mountain) and Khyangan (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр)- 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.4. Мал аж ахуй -1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.7. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced)- 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.7. Fires.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: P. humile is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ; 3.3. Биологи ба экологи; 3.5. Аюул занал; 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range; 3.3. Biology and Ecology; 3.5. Threats; 3.9. Trends and Monitoring.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,