Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Amaryllidaceae - Сонгинотон - Belladonna lily family - Луковые
Төрлийн нэр: Allium - Сонгино
Зүйлийн нэр: Allium altaicum - Алтайн сонгино - Лук алтайский
Үндсэн шинж, монголоор: 40-100 см өндөр иштэй, сонгинолог булцуутай, олон наст өвслөг ургамал. Сонгинолог булцуу 2-4 см голчтой, улаан хүрэн өнгийн хатуу хальсаар хучигдсан. 7-20 мм бүдүүн, цоорон иштэй. Навчис цоорорхуу, 8-20 мм өргөн. Цэцэг шаравтар, хонхорхуу, шилбэ шадар эрхтнээсээ богино, дагавар навчгүй, нягт толгой баг цэцэгт байрладаг. 6-7-р сард цэцэглэж, 8-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, scape 40-100 cm, terete, fistulose. Bulb solitary, ovoid-cylindric, 2-4 cm in diam.; tunic red-brown. Leaves 1/3-1/2 as long as scape, 0.5-2 cm wide, terete, fistulose. Umbel globose, densely many flowered. Flowers yellowish, campanulate, on very short (not exceeding periamth) pedicels, without bracts, in dense capitates inflorescence. Flowering in July-June; Fruiting in August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B2b(ii,iii,iv,v)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бүс нутгийн популяцийн хэмжээг тогтоогоогүй. Амьдрах орчны доройтол, эзлэх нутгийн хэмжээ буурсан зэрэг үндэслэлээр Эмзэг зэрэглэлд багтаасан. Мөн амьдрах орчны чанар, тархац нутгийн тоо, нас гүйцсэн бодгалийн тоо байнга буурсаар байна. Энэ нь нутгийн хүмүүс хүнсэнд хэрэглэх, худалдах зорилгоор маш их хэмжээгээр түүж буйтай холбоотой.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Regional population size is unknown. The assessment is based on habitat degradation and decline of occurrence. Continuing decline in area of occupancy, quality of habitat, number of locations, and number of mature individuals has been recorded. Local people collect this plant for food and trade extensively.
Ургах орчин, монголоор: Хад чулуурхаг хажуу, чулуурхаг нураг, асгараг голын хайрганд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in stone fields and screes, rocky and stony slopes, waterside pebbles. Habitat Type: 6. Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Kazakhstan; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл, Хэнтий (Мөнгөнморьт, Гачуурт, Тэрэлж), Хангай (Отгонтэнгэр), Ховд, Монгол- Алтай (Бурхан Буудай, Сонгинот, Алтан Салаа, Ёлт; Хөх Сэрх, Индэрт, Төмөрт; Жаргалант, Цамбагарав, Мөнх Хайрхан; Сагил, Цагаан Шувуут, Ямаат, Хархираа, Түргэний уулс), Гов
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul, Hentii (Mungunmorit, Ungiihiin Davaa, Gachuurt, Terelj), Khangai (Otgontenger), Khovd, Mongol-Altai (Burkhan Buudai, Songinot and Altan Salaa, Yolt mountains; Huh Serh, Indert and Tumurt of Bulgan sum of Bayan-Ulgii provinc
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай; 3. Нөөц ашиглалт - 3.1. Хүнсний зориулалт - 3.1.1. Хувийн/орон нутгийн худалдаа, 3.1.2. Улс/үндэстний худалдаа (сонгинолог булцууг хүнсэнд хэрэглэнэ); 8. Уугуул зүйлийн динамик өөрчлөгдөх ; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил муу, 9.3. Залуу бодгалиудын хорогдол их, 9.5. Нягтшил бага, 9.8. Тоо толгойн хэлбэлзэл, 9.9. Тархац нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.1. Mining; 3. Harvesting - 3.1. Food - 3.1.1. Subsistence use and local trade, 3.1.2. Sub-national/national trade (people use roots and stem of the plant as food); 8. Changes in native species dynamics - 8.3. Prey/food base; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.2. Poor recruitment reproduction and regeneration, 9.3. High juvenile mortality, 9.5. Low densities, 9.8. Population fluctuations, 9.9. Restricted range.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Red Book (1987&1997). Listed in the Mongolian Law on Natural Plants(1995) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.1. Олон улс -1.2.1.2. Үндэсний түвшинд, 1.3. Хамтын менежмент - 1.3.2. Байгалийн баялгийг эзэмших; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.1. Албан боловсрол, 2.2. Мэдлэг, 2.3. Чадавхижуулалт/Сургалт; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн хэмжээ, 3.5. Аюул занал, 3.6. Ашиглалтын түвшин, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх, 4.4. Хамгаалалттай газар нутгууд - 4.4.1. Шинээр хамгаалалтанд авах газруудыг тогтоох, 4.4.3. Менежмент, 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах, 5.2. Дагнаж нутагшуулах, 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөцийн менежмент, 5.3.2. Худалдааны менежмент, 5.4. Нөхөн сэргээх менежмент, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлэх арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.1. International level, 1.2.1.2. National level, 1.3. Community management - 1.3.2. Resource stewardship; 2. Communication and Education - 2.1. Formal education, 2.2. Awareness and 2.3. Capacity-building and Training; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.5. Threats, 3.6. Uses and harvest levels, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration, 4.4. Protected areas -4.4.1. Identification of new protected areas, 4.4.3. Management, 4.5. Community-based initiatives; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introduction, 5.2. Benign introductions, 5.3. Sustainable use -5.3.1. Harvest management, 5.3.2. Trade management, 5.4. Recovery management, 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,