Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Orchidaceae - Цахирамтан (Цэгрэмтэн) - Orchis family - Орхидиевые
Төрлийн нэр: Corallorhiza - Шүр-үндэс (Шүрэн-үндэс)
Зүйлийн нэр: Corallorhiza trifida - Гурвалсан шүрүндэс - Early coralroot - Ладьян трехраднезный
Үндсэн шинж, монголоор: 10-15 см өндөр ногоон навчгүй, сапрофит олон наст өвслөг ургамал. Үндэслэг иш шүрэрхүү салаалсан, сахлаг үндэсгүй. Иш туяхан, шаравтар ногоон, нүцгэн, 2-4 хальсархуу угларгатай. Цацаг баг цэцэг сийрэг, 2-10 шаравтар ногоон, бөхөгөр цэцэгтэй. Цэцэг жижигхэн, годойгүй, 4-6 мм голчтой. Уруул цагаан боловч ихэвчлэн ягаан толботой, урагш илүү гараагүй, шадар эрхтний бусад навчинцраас урт биш, гонзгой, бүтэн эсвэл хоёр хажуудаа жижиг салбантай. Хонгорцог эгц босоо. 5-7-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 10-15 cm long. Rhizome coral¬like branched, without rott fibris. Stem thin, yellowish, glabrous, with 2-4 scarious sheaths. Raceme loose, with 2-10 drooping, yellowish to green flowers. Labellum white, often purple spotted, not prominent, no longer than other tepals, oblong, entire or with pair of small lateral lobes. Capsule erect. Flowering in May-Jule.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R.Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G.Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , D2
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Популяциуд маш жижиг бөгөөд эзлэн орших нутгийн хэмжээ 20 км2 хүрэхгүй тул Эмзэг зэрэглэлд хамааруулсан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Known to have a very small population. Area of occupancy is estimated to be less than 20 km2.
Ургах орчин, монголоор: Шилмүүст ойн чийглэг нугад ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in damp coniferous forest. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Балба; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Канад; Кашмир; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Энэтхэг; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; China; India; Japan; Kashmir; Korea; Mongolia; Nepal; Russian Federation; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Уран Дөш уул, Хорьдол Сарьдагийн нуруу, Сант ба Их Хилэн уулуудын хоорондох толгод), Хэнтий (Богд Хан уул, Шарга Морьтын Суваргатай уул), Монгол Дагуурын тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Ж. Оюумаагийн аман мэдээ 2011).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Uran Dush mountain, Khoridol Saridag, between west hills of Sant mountain and Ih Hilen), Hentii (Bogd Khan mountain, Sharga Morit and Suvragatai mountain; Zaan Terelj; Gachuurt; Gorkhi Terelj: Gyalalzakh mountain), and Mong
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.3. Мод огтлол, 1.4. Дэд бүтцийн хөгжил - 1.4.3. Аялал жуулчлал/зугаа цэнгээний газар, 1.7. Гал түймэр; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт, 7.4. Гал түймэр; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт муу, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.3. Wood, 1.4. Infrastructure development -1.4.3. Tourism and recreation, 1.7. Fires; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.3. Temperature extremes, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.2. Poor recruitment, reproduction or regeneration, 9.9. Restricted range.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. ХЗОХК-ын II хавсралтад орсон (UNEP-WCMC 2006).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Ctriflda is included in the list of very rare plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997). Listed in CITES Appendix II (UNEP-WCMC 2006).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах, 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation, 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2.Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,