Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Liliales - Сараатан - Lily - Лилейные
Овгийн нэр: Liliaceae - Сараанатан (Сагсарганатан) - Lily family - Лилейные
Төрлийн нэр: Tulipa - Алтанзул
Зүйлийн нэр: Tulipa uniflora - Ганццэцэгт алтанзул - Тюльпан одноцветковый
Үндсэн шинж, монголоор: 10-15 см өндөр олон наст өвс. Булцуу өндгөрхүү, 1-2 см голчтой, оройнхоо дотор талд налчгар үсэрхэг, сарьслаг нимгэн хальс нь хар хүрэн өнгөтэй. Ишиндээ 2 (3) навчтай, бараг эсрэг суусан байрлалтай, шүүслэг зузаан, нарийн шугаман-юлдэрхүү юм уу шугаман. Ишний оройд ганц цэцэгтэй; шадар эрхтэн гадна талдаа ногоон юм уу ягаан туяатай, дотор талдаа алтан шар. Дотор хүрээний дохиурууд гадна хүрээнийхээс ялимгүй урт. Хонгорцог бортгон-өндгөрхүү, 2.5-4 см урт, уртавтар шонтонтой. 5-6-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 10-15 cm tall. Bulb ovoid, 1-2 cm in diameter, with adpressed hairs inside the apex, tunic blackish brown, papery. Leaves 2 (3), cauline, almost opposite, fleshy, narrow linear-lanceolate or linear. Flowers solitary, outside green or violet-tinged, inside golden-yellow. Inner stamens slightly longer than outer ones. Capsule ovate-cylindrical, 2.5-4 cm long, with long beak. Flowering in May-June.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Лигаа (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль), Б. Хүрэлчулуун (Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль), Н. Сонинхишиг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), U. Ligaa (Mongolian State University of Agriculture), B. Khurelchuluun (Health Sciences University of Mongolia), and N. Soninkhishig (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Өсөхжаргал (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ө. Байгал (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Газанфар (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Usukhjargal (Hustai National Park), U. Baigal (National University of Mongolia), and S. Ghazanfar (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B2b(iii,v)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ 2,000 км2–аас ихгүй, мөн сонгинолог булцууг хүнсний зориулалтаар ашигласнаас нас гүйцсэн бодгалийн тоо байнга буурч байгаа тул Эмзэг зэрэглэлд багтаав.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Vulnerable because the area of occupancy is less than 2,000 km2 and there is a continuing decline in the number of mature individuals due to the use of its bulbs as a food source.
Ургах орчин, монголоор: Цөлжүү хормойгоос өндөр уул хүртэлх элс, хээрийн чулуурхаг болон уулын бутармаг чулуут хажууд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on steppe stony and debris mountain slopes and sands from desert foothills up to high mountains. Habitat Type: 6. Rocky Areas; 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Kazakhstan; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хангай (баруун хойд болон төв), Хянган, Монгол-Алтай, Дундад Халх (Түмэнцогт), Дорнод Монгол (умард: Эдэрийн гол), Их нууруудын хотгор (Хүнгүйн голын хөндий), Зүүнгарын говийн тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khangai (northwestern and central), Khyangan, Mongol-Altai, Middle Khalkh (Tumentsogt), Eastern Mongolia (north of the region: Eder river), Depression of Great Lakes (valley of Hunguy river), and Zuungar Gobi (Grubov 1982, Gubanov 1
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 3. Нөөц ашиглалт - 3.1. Хүнсний зориулалтаар - 3.1.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 3. Harvesting - 3.1. Food - 3.1.1. Subsistence use and local trade.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: T. uniflora is included in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and Mongolian Red Book (1987 & 1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ; 3.3. Биологи ба экологи, 3.7. Гаршуулан өсгөх/тарималжуулах боломж; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.3. Тогтвортой хэрэглээ - 5.3.1. Байгалийн нөөц ашиглалтын менежмент.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range; 3.3. Biology and Ecology, 3.7. Cultural relevance; 5. Species-based actions - 5.3. Sustainable use - 5.3.1. Harvest management.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,