Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Asparagales - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus - Спаржевые
Овгийн нэр: Asparagaceae - Хэрээнүдэнтэн - Asparagus family - Спаржевые
Төрлийн нэр: Maianthemum - Тэрэм
Зүйлийн нэр: Maianthemum dilatatum - Өргөн зуншилцэцэг - Майнмк широкий
Үндсэн шинж, монголоор: 20-45 см өндөр олон наст өвслөг ургамал. Үндэслэг иш амархан салаалж ургадаг. Иш эгц босоо. Навчис нүцгэн, зүрхэрхүү, 6-10 см урт, 5-8 см өргөн; гүн ухмал суурьтай, хурц шовх оройтой. Цацаг баг цэцэг 15-40 цэцэгтэй. Цэцэг жижигхэн, хоёрчилсон бүтэцтэй, үен дээр 1-3-аар байрлана; шадар эрхтэн илэрхий мэдэгдэм. Жимс улаан, бөөрөнхий, 6 мм голчтой.
Үндсэн шинж, англиар: Plants 20-45 cm tall. Rhizomes proliferatively branching. Stems erect. Leaves glabrous, cordate, 6-10cmlong, 5-8 cm wide; base lobed, with deep sinus; apex sharply acute. Inflorescences racemose, 15-40-flowered. Flowers very small, 1-3 per node, 2-merous; tepals conspicuous. Berries red, globose, 6 mm diam.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), D. Zumberelmaa (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , B2ab (i, ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ энэ зэрэглэлийн шалгуурт нийцэхгүй боловч тархац нутагтаа элбэг тааралддаггүй. Ойн түймэр, мод огтлол, уур амьсгалын дулаарлаас үүдэн давтамж болон үргэлжлэх хугацаа нь нэмэгдсэн ган гачиг зэрэг хүчин зүйлүүд тархац болон эзлэн орших нутгийн хэмжээ багасах шалтгаан болж байна.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Even though the extent of occurrence does not meet the threshold for a threatened category, it is not common where it is found. This species is susceptible to forest fires, tree logging and the effects of a warming climate such as increased frequency of and duration of droughts. These factors are causing a decline in the extent and occupancy of this species.
Ургах орчин, монголоор: Голын эргийн сөөгөн шугуй, хусан ой , хайлаасан төгөлд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on waterside shrubberies, birch and elm forests and groves. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate; 5. Wetlands (inland) - 5.3. Shrub Dominated Wetlands
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Канад; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; Japan; Mongolia; Russian Federation; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хангай, Монгол Дагуур, Хянган, Дорнод Монголын тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khangai, Mongol Daguur, Khyangan, and Eastern Mongolia (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.7. Гал түймэр. 3. Нөөц ашиглалт - 3.1. Хүнсний зориулалтаар - 3.1.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.7. Fires.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: M. dilatatum is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.3. Үндэстэн дотор; 3. Судалгаа - 3.1. Ангилалзүй, 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.3. Sub-national level; 3. Research actions - 3.1. Taxonomy, 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,