Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Monocots - Нэг талт үртэн - Monocots - Однодольные
Багийн нэр: Alismatales - Усантүрүүтэн - Water plantian - Частуховые
Овгийн нэр: Tofieldiaceae - Tofieldiaceae - False asphodels family
Төрлийн нэр: Tofieldia - Алтандусал
Зүйлийн нэр: Tofieldia coccinea - Час улаан Алтандусал - Northern asphodel
Үндсэн шинж, монголоор: 5-10 см өндөр олон наст өвс. Иш эгц босоо, ихэвчлэн 2 навчтай. Үндэс орчмын навч олон, шугаман- юлдэрхүү, жижиг шүдлэг захтай, 1-4 см урт, 4 мм хүртэл өргөн, дээд гадаргуу ногоон, доод гадаргуу цагаан. Баг цэцэг нягт толгойрхуу, 0.6-1 см урт, цэцэглэсний дараа 2 см хүртэл уртасч сунадаг. Цэцгийн шадар эрхтний суурьт гурван салбант дагавар, шилбэний суурьт өндгөрхүү бүтэн дагавар навчтай. Шадар эрхтэн одорхуу, цайвар шар, 6 салбантай, саланги юм уу суурьтаа нийлэнги, унамтгай бус. Хонгорцог тууш заадлаар ханзардаг, 3 тасалгаатай, заримдаа хэтэвчирхүү маягтай. Үр жижиг, шугаман юм уу зууван. 7-8-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 5-10 cm tall. Stem erect, mainly with leaves. Radical leaves numerous, linear-lanceolate, finely dentate, 1-cm long, up to 4 mm wide, upper surface green, lower surface white. Inflorescence dense, capitate, 0.6-1 cm long, after flowering elongates up to 2 cm. Flowers with trilobite bract at base of perianth and with entire ovate bract at base of pedicel. Perianth segments 6, free or basally connate, persistent. Capsule septicidal, 3-loculed, sometimes follicle-like due to very deep clefts. Seeds small, usually linear to oblong. Flowering in July-August; Fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Лигаа (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль), Б. Хүрэлчулуун (Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль), Н. Сонинхишиг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), U. Ligaa (Mongolian State University of Agriculture), B. Khurelchuluun (Health Sciences University of Mongolia), and N. Soninkhishig (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Өсөхжаргал (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ө. Байгал (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Газанфар (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Usukhjargal (Hustai National Park), U. Baigal (National University of Mongolia), and S. Ghazanfar (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Эмзэг (Э) , D2
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бага хэмжээний талбайг эзлэн ургах тул Эмзэг зэрэглэлд багтаасан. Уур амьсгалын өөрчлөлт амьдрах орчны чанарт нөлөөлж болзошгүй.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Vulnerable because of its small extent of occurrence and ongoing habitat loss due to fire and the potential future threats of climate change.
Ургах орчин, монголоор: Өндөр уулын бүслүүр дэх чулуурхаг хажууд ургана.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on stony slopes in the alpine belt. Habitat Type: 6. Rocky Areas.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Бүгд Найрамдах Солонгос Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Гренланд; Канад; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; China; Greenland; Japan; Mongolia; Republic of Korea; Russian Federation; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөлийн (Их Уул, Хорьдол Сарьдаг) тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Ih-Uul and Khoridol Saridag mountains) (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 7. Natural disasters - 7.1. Drought.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад орсон (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: T. coccinea included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах үйл ажиллагаа - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,