Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
71 Буурцагтан Буурцагтан Төвд харгана Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
72 Буурцагтан Буурцагтан Монгол булгансүүл Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
73 Буурцагтан Буурцагтан Жимийн хунчир Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
74 Буурцагтан Буурцагтан Баруунхуурайн чихэр өвс Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
75 Буурцагтан Буурцагтан Ганцнавчит салжир Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
76 Буурцагтан Буурцагтан Мөнгөлөг хонхотхаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
77 Буурцагтан Буурцагтан Сөөгөн шимэрс Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
78 Буурцагтан Буурцагтан Сангиленийн Шимэрс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
79 Буурцагтан Буурцагтан Грубовын Хөөндий, Үхэр Ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
80 Буурцагтан Буурцагтан Шаргал лидэр Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,