Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
51 Баширтан Баширтан Пржевальскийн чармай Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
52 Баширтан Хорголжтон Алтан бэрмэг Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
53 Баширтан Гагадайтан (Сарваалжтан) Регелийн ильин Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
54 Улаанцэврүүхэйтэн Даланхальстан Потанины хотир Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
55 Үелгэнэтэн Үелээтэн Өргөннавчит тутаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
56 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Саржентын бүрэлзгэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
57 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Манж гандигар Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
58 Цангуунтан Даланхальстан (Ацнавчтан) Сайханы бамбай Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
59 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Монгол бүрэлзгэнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
60 Агаруутан Зээргэнэтэн Федченкогийн зээргэнэ Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Ховордож болзошгүй (ХБ)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,