Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
41 Цангуунтан Ларзитан (Ариунзаартан) Манж гандигар Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
42 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Монгол тугаринов Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
43 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Дагуур Алтаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
44 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Туулгачдуу ихзул Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
45 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Цөлийн Өнчинцэрэв Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
46 Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Гоо ботууль Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
47 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Жанз шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
48 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Чулуусаг шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
49 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Монгол догор Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
50 Мажтан Гувшаахайтан Алтайн хувилгана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,