Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
31 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Алтаншар шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
32 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Жанз шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
33 Голгэсэртэн Хонхонцэцэгтэн Зогдоргонорхуу Сүүн орхоодой, Зогдоргонорхуу Хонхоодой Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
34 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Ильиний аарниг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
35 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Элсний мөнхцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
36 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Ганган Хонгорзул Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
37 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Туулгачдуу ихзул Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
38 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Чулуусаг шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
39 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Халтаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
40 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Оньт Тунхуу, Оньт нарцаг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,