Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
21 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Камчатын Цүнхүй Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
22 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Тансаг номилгоно Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
23 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Монголжин тост Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
24 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Говийн тост Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
25 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Элсний мөнхцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
26 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Цагааннавчит хасзул Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
27 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төв азийн лавай Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
28 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Ганган Хонгорзул Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
29 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Алтаншар шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
30 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Жанз шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,