Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
21 Дэгдтэн Дэгдтэн Томнавчит дэгд Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
22 Дальтан Дальтан (Тэрэлжтэн) Ледебурийн тэрэлж Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
23 Дальтан Дальтан (Тэрэлжтэн) Дагуур тэрэлж Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
24 Сарнайтан Хайластан Уссур яшил Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
25 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Сийрэг нохойхошуу Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
26 Сарнайтан Сарнайтан (Тэргүүлэгчцэцэгтэн) Монгол хойрго Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
27 Буурцагтан Буурцагтан Шивүүрт ортууз Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
28 Буурцагтан Буурцагтан Монгол булгансүүл Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
29 Сэрдэгтэн Зузаалайтан Цайвардуу Могойн идээ Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
30 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Сибирь Алтанхундгана Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,