Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
11 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Хоснавчит Шөнийн нил Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
12 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Алтайн сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
13 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Тансаг номилгоно Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
14 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Томдохиурт сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
15 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Навчгүй Оочгоно Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
16 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Өргөн зуншилцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
17 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Том цэцэгт саадгана Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
18 Хэрээнүдэнтэн Сонгинотон Далиу сонгино Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
19 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Гурвалсан шүрүндэс Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
20 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Фуксын сарвууцахирам Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,