Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
11 Дальтан Дальтан (Тэрэлжтэн) Жижигнавчит тэрэлж Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
12 Баширтан Хорголжтон Алтан бэрмэг Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
13 Буурцагтан Буурцагтан Сөөгөн шимэрс Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
14 Сараатан Дусалтан Сибирь Агдаргана Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
15 Усантүрүүтэн Наангилтан Намгийн наангил Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
16 Усантүрүүтэн Усантүрүүтэн Хөвдөг сумалж Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
17 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Цагааннавчит хасзул Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
18 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Говийн тост Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
19 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Алтаншар шарилж Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
20 Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Уулын туйпланцар Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,