Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
141 Сэрдэгтэн Түмэннавчтан Ягаан Мүгэз, Алтан гагнуур Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
142 Сэрдэгтэн Тошлойтон Ягаан цээнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Эмзэг (Э)
143 Сэрдэгтэн Зузаалайтан Намгийн сэрдэг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
144 Сэрдэгтэн Тошлойтон Цагаан цээнэ Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
145 Сэрдэгтэн Цээнэтэн Саяаны жамъянмядаг Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
146 Сэрдэгтэн Сэрдэгтэн Нүцгэн товь Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж байгаа (УБ)
147 Сэрдэгтэн Зузаалайтан Цайвардуу Могойн идээ Үнэлгээ хийгдээгүй Ховордож болзошгүй (ХБ)
148 Цэсэнцэртэн Цэсэнцэртэн (Бадингатан) Цагаанцэцэгт хүн хорс Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,