Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Rosids - Сарнайтан - Rosids - Розовые
Багийн нэр: Rosales - Сарнайтан - Rose - Розовие
Овгийн нэр: Elaeagnaceae - Жигдтэн (Харгилтан) - Oleaster family - Лоховые
Төрлийн нэр: Elaeagnus - Гурвалж
Зүйлийн нэр: Elaeagnus angustifolia - Муркрофтын Жигд - Eastern Oleaster - лоцх узколиственный
Үндсэн шинж, монголоор: 3-7 (10) м хүртэл өндөр тагдгар мод юм уу сөөг. Ишний холтос улаавтар хүрэн, харин нарийн мөчрүүд мөнгөлөг цагаан. Навчис уртавтар- юлдэрхүү, заримдаа зууван-юлдэрхүү эсвэл өндгөрхүү, 3-7 см урт, 3 см өргөн, навчны дээд гадаргуу бүдэг ногоон, эсвэл дээд ба доод гадаргуудаа цайвар өнгөртэй тул мөнгөлөг өнгөтэй харагдана. Нарийн унжгар шилбэтэй, дөрвөн гишүүнт хоолойрхуу шадар эрхтэнтэй, хос бэлэгт цэцэгс навчны өвөрт 1-3-аараа байрлана. Яст жимс 0.7-2 см урт, боловсрох үедээ бараг гөлгөр, яс гонзгой, зууван, шаравтар, гадаргуудаа 8 тууш ховилтой. 6-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Shrubs or small trees, 3-7 (10) m tall. Bark reddish brown; young branches silvery white. Leaf blade oblong-lanceolate, sometimes elliptic-lanceolate,ovate,3-7cmlong,to 3 cm wide, adaxially dull green, or both surfaces silvery, with only white scales, base usually broadly cuneate, apex obtuse or subacute. Flowers tetramerous, bisexual, by 1-3, on drooping pedicels. Drupe yellowish brown, 0.7-2 cm long, subglabrous when mature; stone oblong, oblong-ovoid, with 8 longitudinal grooves. Flowering in June; Fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Алтанзул (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), Ts. Altanzul (Mongolian State University of Agriculture), and B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , C2a(i);D1
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бие гүйцсэн бодгалийн тоо 250-аас ихгүй, дэд популяци бүрт тоологдох бие гүйцсэн бодгалийн тоо 50–аас цөөн гэсэн үндэслэлээр Устаж байгаа зэрэглэлд багтаав.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Number of mature individuals is less than 250, and mature individuals in all sub-populations is less than 50.
Ургах орчин, монголоор: Элсэрхэг баянбүрдэд ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 5. Ус намгархаг газар - 5.9. Баянбүрд; 8. Цөл - 8.2. Сэрүүн.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on sandy oases. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Афганистан; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Монгол; Пакистан; Оросын Холбооны Улс; Тажикстан; Туркменистан; Узбекистан; Энэтхэг.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Afghanistan; China; India; Kazakhstan; Mongolia; Pakistan; Russian Federation; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Алашаа говь (Хөвдийн булаг), Алтайн өвөр говийн (Эхэн Зулганайн баянбүрд) тойргуудад тохиолдоно.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Alashaa Gobi (Huvdiin-Bulag) and Trans-Altai Gobi (Ehen Zulganai oasis).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй- 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.2. Шуурга/үер.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture - 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.2. Storms.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) үлдвэр, нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. Өмнөговь аймгийн төв, Булган, Гурвантэс сумд болон Баянхонгор аймгийн Эхийн голын баянбүрдэд тарьж ургуулсан.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: E. moorcroftii is very rare and relict species according to the Mongolian Red Book (1987 & 1997). Planted in Gurvantes, Khanbogd, Bayan-Ovoo, Nomgon and Dalanzadgad sums of Umnugovi province and Ehiin gol oasis of Bayankhongor province.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.1. Хамгааллын арга хэмжээг жигд явуулах, хангах, 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.2. Дагнаж нутагшуулах, 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.1. Maintenance and Conservation, 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.2. Benign introductions, 5.7. Ex situ conservation actions -5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,