Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Lycopodiophyta - Шивэрс хэлбэртэн - Lycophytes - Плауновидные
Ангийн нэр: Lycopodiopsida - Шивэрстэн - Clubmoss - Плауновые
Багийн нэр: Lycopodiales - Шивэрстэн - Lycopodiacea - Плауновые
Овгийн нэр: Lycopodiaceae - Шивэрстэн - Lycopodiacea family - Плауновые
Төрлийн нэр: Diphasiastrum - Хошилз
Зүйлийн нэр: Diphasiastrum complanatum - Хавчгар хошилз - Issler's clubmoss - Дифазиум сплющенный
Үндсэн шинж, монголоор: Олон наст спорт ургамал. Иш 1 м хүртэл урт, мөлхөө, үндэслэдэг. Мөчир 3-15 см өндөр, эгц босоо юм уу өндиймөл, хавтгай, ацалж салаалсан. Навчис ногоон, шовх үзүүртэй, бие биесээ дэрлэсэн байрлалтай. Спорт түрүү 1-3 см урт, нарийн бортгорхуу, 1.5-6 см урт шилбэн дээр байрлана. Спорт навчис өндгөрхүү, 2.5 мм урт, сарьслаг, өм цөм шүдлэг захтай, шовх оройтой.
Үндсэн шинж, англиар: Spore-bearing perennial plants. Stems up to 1 m long, prostrate, rooting. Branches 3-15 cm tall, erector ascending, flattened, dichotomous branching. Leaves green, sharp-pointed, overlapping each other. Strobilus 1-3 cm long, on 1.5-6 cm long thin stipe, narrow cylindrical. Sporophylls 2.5 mm long, ovoid, membranous, margin eroded-dentate, apex acuminate.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Дэлхийд өргөн тархсан ургамал. Гэвч Монголд зөвхөн нэг цэгт олдсон бөгөөд маш хязгаарлагдмал нутагт тархах тул Устаж болзошгүй хэмээн үнэлжээ.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has a wide global distribution range. It is found in only one site and has a very limited area of occupancy in Mongolia.
Ургах орчин, монголоор: Намгархаг жодоон ойд ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 1. Ой- 1.4. Сэрүүн бүсийн; 5. Ус намгархаг газар - 5.4. Бамбалзуур намаг, усархаг намаг, бага зэргийн намгархаг газар, хүлэртэй газрын.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in bogged fir taiga forest. Habitat Type: 1. Forest - 1.4. Temperate; 5. Wetlands (inland) - 5.4. Bogs, Marshes, Swamps.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Австри; Америкийн Нэгдсэн Улс; Бельги; Болгар; Герман; Дани; Испани; Итали; Канад; Нидерланд; Норвеги; Оросын Холбооны Улс; Польш; Румын; Унгар; Финланд; Франц; Чех; Швейцарь; хуучин Югослав; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Austria; Belgium; Bulgaria; Canada; Czech Republic; Denmark; Germany; Finland; France; Italy; Hungary; Japan; Netherlands; Norway; Poland; Romania; Russian Federation; Spain; Switzerland; United States; Former Yugoslavia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтийн тойрогт Хүдэр голын эх орчимд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (upper Huder river) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/ регенераци муу.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.3. Temperature extremes; 9.1ntrinsic Factors - 9.2.Poor recruitment and regeneration.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: D.complanatum is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1.2.2.3. Үндэстэн дотор; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation - 1.2.2. Implementation - 1.2.2.3. Sub-national level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,