Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Lycopodiophyta - Шивэрс хэлбэртэн - Lycophytes - Плауновидные
Ангийн нэр: Lycopodiopsida - Шивэрстэн - Clubmoss - Плауновые
Багийн нэр: Lycopodiales - Шивэрстэн - Lycopodiacea - Плауновые
Овгийн нэр: Lycopodiaceae - Шивэрстэн - Lycopodiacea family - Плауновые
Төрлийн нэр: Diphasiastrum - Хошилз
Зүйлийн нэр: Diphasiastrum alpinum - Тагийн хошилз - Alpine clubmoss - Дифазиум альпийский
Үндсэн шинж, монголоор: Спорт ургамал. Иш 1 м хүртэл дэлхэж ургана. Мөчир 3-12 см өндөр, эгц босоо юм уу өндиймөл, хөндлөн огтлолдоо хагас дугуй. Навчис босоо чиглэлд дөрвөн эгнээ үүсгэн бие биеэ дэрлэж байрладаг, хөх саарал өнгөтэй, хайрсархуу, шовх үзүүртэй. Спорт түрүү 7-17 мм урт, суумал, ганц нэгээр байрлана. Спорт навчис дугуй-өндгөрхүү, жижиг шүдлэг захтай.
Үндсэн шинж, англиар: Spore-bearing plants. Stems up to lm, prostrate. Branches 3-12 cm tall, erect or ascending, semi-orbicular. Leaves in 4 vertical rows, grey-blue, scale-like, overlapping each other, uniforms, apex acute. Strobilus 7-17 mm long, sessile, solitary. Sporophylls orbicular-ovate, margin small dentate.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University), S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK), and B. Bat-Enerel (National University of Mongolia).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B1ab(i,ii,iii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ зүйл ургамлын дэлхийн тархац өргөн. Гэвч Монголд зөвхөн хоёр газарт тохиолдохоос гадна эзлэн амьдрах газрын хэмжээ нэн бага тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд хамааруулсан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has a wide global distribution range. It is found in only two sites and has a very limited area of occupancy in Mongolia.
Ургах орчин, монголоор: Ойн дээд захын боролж, бургасан ширэнгэ, өндөр уулын хаг-хөвдөт тундрт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 1. Ой- 1.4. Сэрүүн бүсийн.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on the upper taiga limit and moss-lichen alpine tundra (more than 1,900m asl) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997). Habitat Type: 1. Forest -1.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Австри; Америкийн Нэгдсэн Улс; Бельги; Болгар; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Герман; Гренланд; Дани; Ирланд; Испани; Итали; Их Британи; Канад; Монгол; Норвеги; Польш; Румын; Турк; Украйн; Фаро арлууд, Финланд; Франц; хуучин Чехословак; Швед; Швейцарь; Энэ
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Austria; Belgium; Bulgaria; Canada; China; England; former Czechoslovakia, Denmark, Faroer Islands, Finland; France; Germany; Greenland; India; Ireland; Italy; Japan; Mongolia; Norway; Poland; Romania; Spain; Sweden; Switzerland; former Yugoslavia; Turkey
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Улаан Тайга: Сайлагийн даваа), Хэнтийн тойрогт тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Ulaan Taiga: Sailagiin Davaa) and Hentii (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/регенераци муу.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) -1.7. Fires; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.3. Temperature extremes; 9. Intrinsic Factors - 9.2. Poor recruitment, reproduction and regeneration.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: D.alpinum is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.3. Үндэстэн дотор; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/ мониторинг.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.3. Sub-national level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,