Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Dipsacales - Цангуунтан - Ворсянковые
Овгийн нэр: Adoxaceae - Ларзитан (Ариунзаартан) - Moschatel family - Адоксовые
Төрлийн нэр: Viburnum - Бүрэлгэнэ
Зүйлийн нэр: Viburnum mongolicum - Монгол бүрэлзгэнэ - Калина монгольская
Үндсэн шинж, монголоор: 1-1.5 м өндөр сөөг. Холтос шаравтар саарал. Нарийн мөчрүүд одорхуу үслэг бүхий хүрэн холтостой. Навчис эсрэг суусан, илтэс өргөн- өндгөрхүүгээс зууван, 1-5.5 см урт, 0.7-4 см өргөн, хурц шүдлэг захтай, шовх юм уу мохоо оройтой. Ишний оройн нийлмэл шүхэр хэлбэрийн баг цэцэгтэй; эхний эрэмбийн шүхрэнцэр цөөн цэцэг бүхий 5 ба түүнээс цөөн тооны, 5-10 мм урт шилбэтэй; ороолтнууд навчирхуу, ногоон, шугаман, шугаман- юлдэрхүү, одорхуу үслэгтэй; ороолтонцор шугаман. Цэцэг үнэргүй, суумал. Цоморлиг ногоовтор, урт хоолойрхуу, долгиотсон шүдлэгтэй. Дэлбэ шаравтар цагаан, хоолойрхуу-хонхон, 5 мм урт, дэлбэн дэлгэмэл, дугуйдуу, хоолойноосоо богино. Жимс эхлээд улаан байгаад боловсрох үед хар болдог, зууван, 1 см орчим урт. 5-7-р сард цэцэглэж, 7-9-р сард жимсэлнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Branched shrubs, 1-1.5 m tall. Bark yellowish-gray. Branchlets stellate-tomentose, with brown bark. Leaves opposite, blade broadly ovate to elliptic, 1-5.5 cm long, 0.7-4 cm wide, papery, margin dentate, with tips of teeth mucronate, apex acute or obtuse. Inflorescence a compound umbel-like cyme, terminal; rays whorled; first node of inflorescence with 5 or fewer rays, few flowered, peduncle 5-10 mm; bracts leaf-like, green, linear to linear-lanceolate, stellate-pubescent; bracteoles linear. Flowers mostly on rays of 1st order, not fragrant, sessile. Calyx greenish; tube oblong-tubular, lobes repand. Corolla yellowish whitish, tubular-campanulate, 5 mm long, lobes spreading, orbicular-ovate, shorter than tube, apex rounded. Fruit initially turning red, maturing black, ellipsoid, ca. 1 cm. Flowering in May-July; Fruiting in July-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Лигаа (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль), Б. Хүрэлчулуун (Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль), Н. Сонинхишиг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), U. Ligaa (Mongolian State University of Agriculture), B. Khurelchuluun (Health Sciences University of Mongolia), and N. Soninkhishig (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Өсөхжаргал (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ө. Байгал (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Газанфар (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Usukhjargal (Hustai National Park), U. Baigal (National University of Mongolia), and S. Ghazanfar (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , A1ac
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Ажиглалтаар популяци буурч буй нь тогтоогдсон тул Устаж байгаа зэрэглэлд багтаав. Гал түймэр, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ, амьдрах орчны чанарт бууралт ажиглагдах болсон.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This species has been assessed as Critically Endangered because of population reduction clearly understood by direct observation, decline of area of occupancy and extent of occurrence, and decline in the quality of habitat quality due to fire and in the longer term, climate change.
Ургах орчин, монголоор: Уулын хээрийн толгодын хад чулуутай хажуугаар цөөн бутаар энд тэнд ургана (Лигаа нар 2008). Амьдрах орчны төрлүүд: 6. Хад чулуурхаг газар.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on stony and rocky low mountain slopes in mountain-steppe. Habitat Type: 6. Rocky Areas.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Mонгол Дагуур (Угтам уул), Хянган, Дундад Халх (Түмэнцогтын Хар Ямаат уул), Дорнод Монголын тойрогт тохиолдоно (Дашням 1974, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Mongol Daguur (Ugtam mountain), Khyangan, Middle Khalkh (Tumentsogt: Khar Yamaat mountain), and Eastern Mongolia (Dashnyam 1974, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.7. Гал түймэр; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation -1.7. Fires; 7. Natural disasters - 7.1. Drought.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: V. mongolicum is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and included as Very Rare in the Mongolian Red Book (1987 & 1997).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.7. Гаршуулан өсгөх/тарималжуулах боломж.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.7. Cultural relevance.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,