Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Төрлийн нэр: Saussurea - Банздоо
Зүйлийн нэр: Saussurea dorogostaiskii - Халтаргана - Дорогостайскийн Банздоо
Үндсэн шинж, монголоор: 1 м хүртэл өндөр олон наст өвслөг ургамал. Иш хөндий, 1.5-2 см голчтой, өтгөн цагаан үсээр хучигдсан. Үндэс орчмын болон ишний навчис арьслаг, гонзгойвтор юм уу урвуу-өндгөрхүү, 6 см өргөн, дугуй эсвэл мохоо оройтой, захаараа шүдлэг. Ишний дээд хэсгийн навчис суумал, сарьслаг, цайвар шар эсвэл цайвар ногоон өнгөтэй. Сагс том, олон цэцэгтэй, 5-8 см голчтой, 20-25 см урт өтгөн цацаг баг цэцэг үүсгэнэ. Ороолт навчинцар 3.5 см өргөн, өтгөн цагаан эсвэл булчирхайт үслэгээр хучигдсан. Дэлбэ хар-хүрэн. 7-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb, 1 m tall. Stem hollow, 1.5-2cm diam., leaved, covered with dense white hairs. Rosette and stem leaves leather-like, oblong or obovate, 6 cm wide, margin denticulate, apex rounded. Uppermost stem leaves sessile, membranous, pale yellow or whitetish green. Capitula big, many, 5-8 cm in diam., inflorescence racemose, 20-25 cm long, Involucre covered with dense white or glandular hairs, 3.5 cm wide. Corolla dark-brown. Flowering in July; Fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Суран (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Алтанзул (Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), R. Tungalag (National University of Mongolia), D. Suran (National University of Mongolia), B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum), and Ts. Altanzul (Mongolian State University of Agriculture).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Х. Чин (Хятадын Шинжлэх Ухааны Академи, БНХАУ), Ш. Дариймаа (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль), Ж. Санжид (Оюу Толгой ХХК), Г. Батбаяр (Степ Форвард Хөтөлбөр), Х. Оюунбилэг (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: H. Qin (Chinese Academy of Sciences, China), Sh. Dariimaa (Mongolian State University of Education), J. Sanjid (Oyu Tolgoi LLC), G. Batbayar (Steppe Forward Programme), and Kh. Oyunbileg (Hustai National Park).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , C2a(i)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Бие гүйцсэн бодгалийн тоо 250–аас цөөн, дэд популяци бүрийн бие гүйцсэн бодгалийн тоо 50–аас олонгүй. Ингэж цөөрөх болсон үндсэн шалтгаан нь эмийн зориулалтаар хэт их түүж ашиглаж буй явдал юм.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Number of mature individuals is less than 250 and mature individuals in all sub-populations is less than 50. This decline is primarily caused by subsistence and local trade for medicinal purposes.
Ургах орчин, монголоор: Өндөр уулын асга, асгарга, чийглэг нугын захаар ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 6. Хад чулуурхаг газар.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on rocks and cliffs of high mountains. Habitat Type: 6. Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks].
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Монгол; Оросын Холбооны Улс.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөлийн тойргийн нутаг Их Уул, Хорьдол Сарьдаг, Улаан Тайгад тохиолдоно (Дариймаа 2003, Ж. Оюумаагийн аман мэдээ 2011).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (west of the lake: Ih-Uul; Khoridol Sari dag; Ulaan Taiga) (Dariimaa 2003, J. Oyumaa pers. comm. 2011).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.4. Модлог бус ургамлыг түүж ашиглах; 3. Нөөц ашиглалт - 3.2. Эмийн зориулалтаар - 3.2.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.6. Цасны нуранги/хөрсний гулгалт; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.2. Нөхөн сэргэлт/үржил/ регенераци муу, 9.9. Эзэмшил нутаг хязгаарлагдмал.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.4. Non-woody vegetation collection; 3. Harvesting - 3.2. Medicine - 3.2.1. Subsistence use and local trade; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.6. Avalanches/landslides; 9. Intrinsic Factors - 9.2. Poor recruitment, reproduction or regeneration, 9.9. Restricted range.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Ховор ургамлын жагсаалт (Засгийн Газрын 1995 оны 153-р тогтоол) болон Монголын Улаан Номын хоёр удаагийн хэвлэлд (1987 & 1997) ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: S.dorogostaiskii is included in the List of Rare Plants by Mongolian Government Act Nol53 (1995) and Mongolian Red Book (1987 & 1997).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.1. Сэргээн нутагшуулах , 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.2. Legislation -1.2.2. Implementation -1.2.2.2. National level; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration; 5. Species-based actions - 5.1. Re-introductions, 5.7. Ex situ conservation actions -5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,