Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Boraginales - Ноцоргонотон - Borage - Бурачниковые
Овгийн нэр: Boraginaceae - Ноцоргонотон - Borage family - Бурачниковые
Төрлийн нэр: Vaccinium - Алирс, Нэрс
Зүйлийн нэр: Vaccinium microcarpum - Бяцханжимст Цангис - Small Cranberry
Үндсэн шинж, монголоор: 5-10 см өндөр, үндэслэг иштэй, мөнх ногоон заримдаг сөөг. Иш мөчир хөндлөн огтлолдоо дугуй, турьхан. Навчны илтэс өндгөрхүү юм уу зууван, суурьтаа өргөссөн, 3-7 мм урт, 1-2.5 мм өргөн, арьслаг, нүцгэн, бүтэн, шамирсан захтай, шовх оройтой. Ишний үзүүрт 1 юм уу 2 цэцэгтэй. Цэцгийн шилбэ үзүүртээ унжгар, утсархуу, 1.5- 2.5 см урт, нүцгэн. Цэцэг дөрөвчилсөн бүтэцтэй. Дэлбэ ягаавтар улаан, нүцгэн, дэлбийн салбангууд гонзгой, гэдрэг эргэсэн. Жимс улаан, 5-10 мм голчтой. 6-7-р сард цэцэглэж, 7-8-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Evergreen subshrubs 5-10 cm tall, rhizomatous. Twigs terete, slender. Leaf blade ovate or elliptic, broader near base, 3-7 mm long, 1-2.5 mm wide, leathery, glabrous, margin revolute, entire, apex acute. Flowers 1 or 2, terminal. Pedicel recurved at apex, filiform, 1.5-2.5 cm, glabrous. Flowers 4-merous. Corolla pinkish, glabrous, lobes reflexed, oblong. Berry red, 5-10 mm. Flowering in June-July; Fruiting in July-August.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: R. Tungalag (National University of Mongolia), Ch. Sanchir (Institute of Botany, MAS), D. Zumberelmaa (Institute of Botany, MAS), B. Badamtsetseg (Mongolian Natural History Museum), and J. Oyumaa (Mongolian Environmental Civil Council).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль), С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Darikhand (Khovd University) and S. Bachman (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 10 км2 хүрэхгүй нутгийг эзлэн ургахаас гадна тун цөөн газарт тэмдэглэгдсэн тул Устаж байгаа зэрэглэлд багтсан. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ, амьдрах орчны чанар, тохиолдох газрын тоо, бие гүйцсэн бодгалийн тоо үргэлжлэн буурах хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: The area of occupancy is estimated to be less than 10 kml and only few locations of occurrence are recorded so far. Extent of occurrence, area of occupancy, quality of habitat, number of locations and number of mature individuals have been continuously declining.
Ургах орчин, монголоор: Хөвдөрхөг намагт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 5. Ус намгархаг газар - 5.4. Бамбалзуур намаг, усархаг намаг, бага зэргийн намгархаг газар, хүлэртэй газрын.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on mossy bogs. Habitat Type: 5. Wetlands (inland) -5.4. Bogs, Marshes, Swamps.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Америкийн Нэгдсэн Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Европ; Канад; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Солонгосын хойг; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Canada; China; Europe; Japan; Korea; Mongolia; Russian Federation; United States.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөлийн Ногоон гол, Хэнтийн тойрогт Ерөө ба Хүдэр голын эх, Хэрлэнгийн эх орчимд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Ж. Оюумаагийн аман мэдээ 2011).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Huvsgul (Nogoon river) and Hentii (upper reaches of Huder river: "Nuur" bog; upper reaches of Herlen river) (Grubov 1982, Gubanov 1996, J. Oyumaa pers. comm. 2011).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай, 1.7. Гал түймэр; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation -1.3. Extraction - 1.3.1. Mining, 1.7. Fires; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.3. Temperature extremes; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995) болон Монголын Улаан Номонд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн. Хэрлэний Хөдөө аралд тарьж ургуулсан (Жамъяндорж нар 2011).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: 0. microcarpus is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995) and Mongolian Red Book (1997) as Very Rare. Planted in the Huduu aral of Herlen Hentii province (Jamiyandorj etal. 2011).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions -3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,