Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Ericales - Дальтан - Herth - Вересковые
Овгийн нэр: Primulaceae - Хаварсалтан - Primule family - Первоцветные
Төрлийн нэр: Androsace - Далантовч
Зүйлийн нэр: Androsace longifolia - Уртнавчит далантовч - Проломник длиннолистный
Үндсэн шинж, монголоор: Дэгнүүл үүсгэдэг олон наст ургамал. Дэгнүүл нь өнгөрсөн жилийн навчны үлдэгдэлтэй. Навчис суумал, зэгэл ногоон, шугамархуу, ширүүн, эгц, нүцгэн, үзүүртээ хурц өргөстэй, зөвхөн уг орчимдоо захаараа урт сормууслаг. Цэцэглэх суман ишгүй, шүхэр суумал, 2-3, хааяа 5-7 цэцэгтэй, ихэвчлэн ганц нэгээрээ байрладаг. Цэцгийн шилбэ навчнаас богинохон учир цэцэг нь дэгнүүлээс илүү гардаггүй. Дэлбэ цагаан, 5-6 мм голчтой, дэлбийн хэлтэс урвуу-өндгөрхүү-зууван, бага зэрэг ухлаадастай. 5-р сард цэцэглэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Herbs perennial, densely cespitose, with many dwarf shoots densely covered by dense remains of old leaves. Leaves sessile, grayish green, linear to linear-lanceolate, cartilaginous, tapering to base, glabrous except for ciliate margin when young, erect, apex acute. Flowering scapes not protruding from tuft. Umbels subsessile, 2-3, rarely 5-7-flowered, often flowers solitary. Corolla white, 5-6 mm in diam.; lobes obovate-elliptic, apex slightly emarginate. Flowering in May.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , B1ab(i,ii,iv)+B2ab(i,ii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Монголд энэ ургамлыг эмийн зориулалтаар түүж ашигладаг тул популяци багасаж, тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ буурч байна. 100 км2 хүрэхгүй талбайд тархаж, 10 км2-аас бага хэмжээтэй газрыг эзлэн амьдрах ба гурван цэгт тэмдэглэгдсэн тул Устаж байгаа зэрэглэлд багтаасан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Species assessment has been based on population reduction and swift decline in occurrence and occupancy due to local medicinal and food use in Mongolia. Extent of occurrence is less than 100 km2, and area of occupancy is less than 10 km2. The species was found in only one location. Continuing decline in extent of occurrence, area of occupancy and number of subpopulations has been occurring within Mongolia.
Ургах орчин, монголоор: Чулуурхаг, алаг өвст хээрийн дов толгодын орой, хяраар ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 4. Хээр - 8.2. Сэрүүн.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in petrophytic forb steppes at tops and ridges of hills. Habitat Type: 8. Desert - 8.2. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хянганы тойргийн нутаг Модот Хамар, Дэгээ ба Нөмрөг голуудын хооронд, мөн Дорнод Монголын тойргийн нутаг Вангийн Цагаан ууланд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Khyangan (Modot Khamar; between Degee and Numrug rivers) and Eastern Mongolia (Vangiin Tsagaan mountain) (Grubov 1982, Gubanov 1996, Mongolian Red Book 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.1. Хөдөө аж ахуй - 1.1.1. Газар тариалан - 1.1.1.1. Ээлжлэн тариалах; 1.1.4. Мал аж ахуй - 1.1.4.1. Нүүдлийн, 1.6. Уугуул зүйлийн динамик өөрчлөгдөх, 1.7. Гал түймэр; 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.1. Agriculture -1.1.1. Crops -1.1.1.1. Shifting agriculture; 1.1.4. Livestock -1.1.4.1. Nomadic, 1.6. Change in native species dynamics, 1.7. Fires; 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.3. Temperature extremes, 7.4. Wildfire; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёр дугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн..
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed as Very Rare plant in the Mongolian Law on Natural Plants (1995) and as Very Rare, and endemic in the Mongolian Red Book (1997).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.3. Хамтын менежмент - 1.3.1. Удирдах; 3. Судалгаа - 3.3. Биологи ба экологи, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions -1.3. Community management-1.3.1. Governance; 3. Research actions - 3.3. Biology and Ecology, 3.8. Conservation measures, 3.9. Trends and Monitoring; 5. Species-based actions - 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,