Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Core eudicots - Жинхэнэ хос талт үртэн - Core eudicots - Настоящие двудольные
Багийн нэр: Caryophyllales - Баширтан - Pink - Гвоздиковые
Овгийн нэр: Polygonaceae - Тарнатан - Knotweed, Buckwheat family - Гречиховые
Төрлийн нэр: Rheum - Гишүүнэ
Зүйлийн нэр: Rheum uninerve - Ганцсудалт гишүүнэ - Ревень одножилковый
Үндсэн шинж, монголоор: Богино үндэслэг иштэй, 10-20 см өндөр ишгүй олон наст өвс. Үндэс орчимд 2-3 навчтай; түүний бариул 1.5-4 см урт, илтэс өндгөрхүү юм уу өргөн-өндгөрхүү, 4-12 см урт, 3-7.5 см өргөн, гөлгөр, нэг гол судалтай, суурь өргөн-шаантгархуу, долгионтсон ирмэгтэй, үзүүр нь мохоо- дугуйдуу. Цэцэглэх иш бадриун, 1-2 салаатай, гөлгөр, нягт залаархуу баг цэцэгтэй. Цэцэгс 2-4 багц үүсгэдэг, 4-5 мм голчтой, шадар эрхтэн час улаан, зууван, гадаад хүрээний навчинцрууд арай жижиг. Жимс өргөн сунгуу-зууван, час улаан өнгийн 3 далбантай. Үр хар хүрэн. 5-7-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард үрлэнэ.
Үндсэн шинж, англиар: Perennial herb with short rhizomes, 10-20 cm tall. Radical leaves 2-3; petiole 1.5-4 cm long, blade ovate or broadly ovate, 4-12 cm long, 3-7.5 cm wide, papery, glabrous, main vein 1, base broadly cuneate, margin sinuolate, apex obtuse or obtuse-acute. Scape thick, 1- or 2-branched, glabrous, with dense panicle. Flowers 2-4-fascicled, 4-5 mm in diameter, tepals purple-red, elliptic, outer 3 smaller. Fruit broadly oblong-ellipsoid, wings purple-red. Seeds dark brown. Flowering in May-July; Fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Д. Нямбаяр (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Жамсран (Монгол Улсын Их Сургууль), Б. Хүрэлчулуун (Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль), Н. Сонинхишиг (Монгол Улсын Их Сургууль).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: D. Nyambayar (National University of Mongolia), Ts. Jamsran (National University of Mongolia), B. Khurelchuluun (Health Sciences University of Mongolia), and N. Soninkhishig (National University of Mongolia).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: Д. Өсөхжаргал (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ө. Байгал (Монгол Улсын Их Сургууль), Ш. Газанфар (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: D. Usukhjargal (Hustai National Park), U. Baigal (National University of Mongolia), and S. Ghazanfar (Royal Botanic Gardens Kew, UK).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Үнэлгээ хийгдээгүй
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж байгаа (УБ) , B2ab(iii);D1
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: Энэ ургамал Монголд зөвхөн нэг цэгт тэмдэглэгдсэн. Тархац нутгийн хэмжээ нэн бага бөгөөд хуурайшилтын улмаас амьдрах орчин доройтож буй тул Устаж байгаа зэрэглэлд багтаасан.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: This plant has been found in only one location in Mongolia. This species has been assessed as Critically Endangered because of its small extent of occurrence and ongoing habitat loss due to long periods of drought.
Ургах орчин, монголоор: Уулын чулуурхаг, бутармаг чулуут хажуу, хормойд ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 6. Хад чулуурхаг газар.
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows on stony and debris mountain slopes and tailings. Habitat Type: 6. Rocky Areas.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Mongolia.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Говь-Алтайн тойрогт Дунд Сайхан уулын Байшинтын хөндийд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Gobi-Altai (Dund Saikhan mountain, terrain feature Baishint) (Grubov 1982, Gubanov 1996).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 7. Natural disasters - 7.1. Drought; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Нэн ховор ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн (Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995).
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: R. uninerve is included in the List of Very Rare Plants (Mongolian Law on Natural Plants 1995).
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.9. Trends and Monitoring.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,