Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Pinophyta - Нарс хэлбэртэн - Conifers - Сосновидные
Ангийн нэр: Pinopsida - Нарстан - Pine - Сосновые
Багийн нэр: Pinales - Нарстан - Pine - Сосновые
Овгийн нэр: Pinaceae - Нарстан - Pine family - Сосновые
Төрлийн нэр: Pinus - Нарс
Зүйлийн нэр: Pinus pumila - Одой нарс - Dwarf siberian pine - Сосна карликовая
Үндсэн шинж, монголоор: Мөнх ногоон хэвтээ сөөг юм уу 4-5 м хүртэл өндөр тагдгар мод. Холтос хуурамтгай, бор саарал. Шилмүүс 5-аар багцалсан; хөндлөн огтлолдоо трапеци хэлбэртэй, 3-7 см урт, хатуу. Үрт боргоцой эгц босоо, боловсорсон үедээ цайвар хөх ягаан юм уу улаан хүрэн, шовгор-өндгөрхүү юм уу өндгөрхүү, 3.5-6 см урт. Боргоцойн хайрс өргөн шовгор- дөрвөлжин юм уу шовгор-дөрвөлжин-өндгөрхүү; үзүүрээдээ үл ялиг эргэсэн захтай. Үр бараан хүрэн, гурвалжин-тонгоруу- өндгөрхүү, 5-8 мм урт, далбангүй. Эм боргоцой 5-р сард тоос хүртээд дараах жилийн 9-р сард үр боловсорно.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Р. Тунгалаг (Монгол Улсын Их Сургууль), Ч. Санчир (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн), Б. Бадамцэцэг (Байгалийн Түүхийн Музей), Ж. Оюумаа (Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Бахман (Кью Эзэн Хааны Ботаникийн Цэцэрлэг, Их Британи), Б. Бат-Энэрэл (Монгол Улсын Их Сургууль), Д. Дарьханд (Ховд Их Сургууль).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii,iii,iv)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 500 км2 хүрэхгүй нутагт тархах ба 5-аас цөөн газарт тохиолдох тул Устаж болзошгүй зэрэглэлд багтаасан. Тархац нутгийн хэмжээ, амьдрах орчны чанарт бууралт ажиглагдсан.
Ургах орчин, монголоор: Ойн дээд зах, ян сарьдагт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 1. Ой - 1.4. Сэрүүн бүсийн.
Ургах орчин, англиар: Ойн дээд зах, ян сарьдагт ургана. Амьдрах орчны төрлүүд: 1. Ой - 1.4. Сэрүүн бүсийн.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс; Бүгд Найрамдах Солонгос Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс; Бүгд Найрамдах Солонгос Улс; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Монгол; Оросын Холбооны Улс; Япон.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хэнтийн тойрогт Хэрлэнгийн эх орчмын Ихэнгэр ууланд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: Хэнтийн тойрогт Хэрлэнгийн эх орчмын Ихэнгэр ууланд тохиолдоно (Грубов 1982, Губанов 1996, Монголын Улаан Ном 1997).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 7. Байгалийн гамшиг - 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 7. Байгалийн гамшиг - 7.3. Агаарын хэмийн огцом өөрчлөлт.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 3. Судалгаа - 3.1. Ангилалзүй, 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 3. Судалгаа - 3.1. Ангилалзүй, 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.6. Ашиглалт, хэрэглээний түвшин, 3.9. Өөрчлөлтийн чиг хандлага/мониторинг; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,