Ургамлын улаан данс дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Pinophyta - Нарс хэлбэртэн - Conifers - Сосновидные
Ангийн нэр: Pinopsida - Нарстан - Pine - Сосновые
Багийн нэр: Pinales - Нарстан - Pine - Сосновые
Овгийн нэр: Pinaceae - Нарстан - Pine family - Сосновые
Төрлийн нэр: Abies - Жодоо
Зүйлийн нэр: Abies sibirica - Сибирь жодоо - Siberian fir - Пихта сибирская
Үндсэн шинж, монголоор: 30 м хүртэл өндөр мөнх ногоон мод, суурьтаа 50 см голчтой, титмийн сууриаас эхлээд гөлгөр хар саарал холтсоор хучигдсан. Найлзуур шаравтар саарал, давирхайлаг, бага зэрэг үсэрхэг. Шилмүүс 3-4 см урт, 1 мм өргөн, нарийхан, хавтгай, зөөлөн, мохоо юм уу үзүүртээ оньтой, анхилуун үнэртэй. Боргоцой бортгорхуу, эгц босоо, 5-9 см урт, 2-3 см бүдүүн, боловсрохын өмнө хөхөмдөг өнгөтэй, боловсрохдоо хайрс нь бутарч мөчир дээр зөвхөн гол тэнхлэг үлдэнэ. 7-8-р сард цэцэглэж, 8-9-р сард үрлэдэг.
Үндсэн шинж, англиар: Tree up to 30 m high and 50 cm in diam., at base, with smooth dark gray and narrow-pyramidal crown, beginning from base of trunk. Shoots yellow-grey resinous, and slightly pubescent. Leaves needle-like, directed upwards, slender, soft, those on the lower side of the shoot horizontal, 30-40 mm long, all strongly aromatic, 1 mm wide, apex rounded or notched. Cones cylindrical, 5-9 cm long, 2-3 cm thick, bluish before maturation. Seed scales twith dentate margin; bract scales concealed. Flowering in July-August, fruiting in August-September.
Үнэлгээ хийсэн он: 2011
Үнэлгээ хийсэн баг, монголоор: Б. Оюунцэцэг (Монгол Улсын Их Сургууль), У. Бекет (ШУА, Баян-Өлгий аймаг дахь Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны төв), Б. Мөнхжаргал (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хийсэн баг, англиар: B. Oyuntsetseg (National University of Mongolia), U. Beket (Mongolian Academy of Sciences, branch in Bayan-Ulgii province), and B. Munkhjargal (Institute of Botany, MAS).
Үнэлгээ хянасан баг, монголоор: С. Гомбобаатар (Монгол Улсын Их Сургууль), Ц. Цэрэндулам (Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газар), Ч. Хосбаяр (ШУА, Ботаникийн хүрээлэн).
Үнэлгээ хянасан баг, англиар: S. Gombobaatar (National University of Mongolia), Ts. Tserendulam (Hustai National Park), and Ch. Khosbayar (Institute of Botany, MAS).
Улаан дансны олон улсын үнэлгээ: Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ: Устаж болзошгүй (УБо) , B2ab(i,ii)
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, монголоор: 500 км2-аас ихгүй талбайд тархах ба тун цөөн газарт тасархайтсан тархацтай. Тархац болон эзлэн амьдрах нутгийн хэмжээ буурах хандлагатай.
Улаан дансны үнэлгээний үндэслэл, англиар: Area of occupancy is less than 500 km2 and there are less than 5 fragmented locations as well as a continuing decline in extent of occurrence and area of occupancy.
Ургах орчин, монголоор: Ам хавцлын ёроолын тайгад ургах ба ойн бүслүүрийн дээд хэсэгт сөөг хэлбэртэйгээр сийрэгдүү тархана
Ургах орчин, англиар: In Mongolia this species grows in taiga forests at the bottom of creek valleys and sparsely in the upper part of the forest belt (in a form of trailing shrub). Habitat Type: 1. Forest -1.1. Boreal, 1.4. Temperate.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, монголоор: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс; Казакстан; Киргизстан; Монгол; ОХУ.
Улаан дансны дэлхийн тархалт, англиар: China; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Mongolia; Russian Federation.
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, монголоор: Хөвсгөл (Жолго, Сайлаг, Бүс, Шишхидийн гол), Хэнтийн (Хүдэр ба Ерөөгийн эх) тойрогт тохиолдоно (Монголын Улаан Ном 1987, Цэдэндаш 1997, Оюумаа & ДеПриест 2008).
Улаан дансны бүс нутгийн тархалт, англиар: This species occurs in Hentii (upper reaches of Huder and Eruu rivers) and Huvsgul (Jolgo, Sailag, Bus and Shishhid rivers) (Mongolian Red Book 1987, Tsedendash 1997, Oyumaa & DePriest 2008).
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, монголоор: 1. Амьдрах орчны алдагдал ба доройтол (хүний нөлөөгөөр) - 1.3. Ашиглалт - 1.3.1. Уул уурхай, 1.3.3. Мод огтлол - 1.3.3.1. Бага хэмжээгээр/хувийн хэрэгцээнд, 1.7. Гал түймэр; 3. Нөөц ашиглалт - 3.5. Соёлын/судалгаа шинжилгээний/алжаал тайлах үйл ажиллагаа - 3.5.1. Хувийн хэрэгцээ/орон нутгийн худалдаа; 6. Бохирдол - 6.1. Агаар мандлын бохирдол, 6.2. Газрын бохирдол - 6.2.3. Худалдаа/үйлдвэрлэлээс (алтны уурхай); 7. Байгалийн гамшиг - 7.1. Ган гачиг, 7.4. Гал түймэр; 8. Уугуул зүйлийн динамик өөрчлөгдөх - 8.5. Эмгэг үүсгэгч/шимэгчид; 9. Дотоод хүчин зүйлс - 9.1. Хязгаарлагдмал тархалт, 9.8. Тоо толгойн хэлбэлзэл; 10. Хүний шууд нөлөө - 10.5. Гал түймэр.
Улаан дансны ховордолын шалтгаан, англиар: 1. Habitat loss and degradation (human induced) - 1.3. Extraction - 1.3.1. Mining, 1.3.3. Wood - 1.3.3.1. Small-scale subsistence, 1.7. Fire; 3. Harvesting - 3.5. Cultural and leisure activities - 3.5.1. Subsistence use/local trade; 6. Pollution (affecting habitat and species) - 6.1. Atmospheric pollution, 6.2. Land pollution - 6.2.3. Commercial/Industrial (gold mining activities); 7. Natural disasters - 7.1. Drought, 7.4. Wildfire; 8. Changes in native species dynamics - 8.5. Pathogens/parasites; 9. Intrinsic Factors - 9.1. Limited dispersal, 9.8. Population fluctuations; 10. Human disturbance -10.5. Fire.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, монголоор: Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995), Монголын Улаан Номын хоёрдугаар хэвлэлд (1997) нэн ховор статусаар бүртгэгдсэн.
Улаан дансны хамгаалсан байдал, англиар: Listed in the Mongolian Red Book (1997) and Mongolian Law on Natural Plants (1995) as Very Rare.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, монголоор: 1. Бодлогод чиглэсэн үйл ажиллагаа - 1.1. Менежментийн төлөвлөгөө - 1.1.2. Хэрэгжүүлэх; 1.2. Хууль тогтоомж - 1.2.1. Боловсруулах, сайжруулах - 1.2.1.2. Үндэсний түвшинд; 1.2.2. Хэрэгжүүлэх - 1.2.2.2. Үндэсний түвшинд ; 2. Мэдээлэл ба сургалт - 2.2. Мэдлэг; 3. Судалгаа - 3.2. Популяцийн тоо толгой болон хэмжээ, 3.3. Биологи ба экологи, 3.4. Амьдрах орчны статус; 3.5. Аюул занал, 3.8. Хамгааллын арга хэмжээ; 4. Амьдрах орчин ба тухайлсан газарт чиглэсэн үйл ажиллагаа - 4.2. Нөхөн сэргээх, 4.4. Хамгаалалттай газар нутгууд - 4.4.1. Шинээр хамгаалалтанд авах газруудыг тогтоох, 4.5. Олон нийтийн санаачлага; 5. Зүйлд чиглэсэн үйл ажиллагаа - 5.4. Нөхөн сэргээх менежмент; 5.7. Шилжүүлэн үржүүлж хамгаалах арга хэмжээ - 5.7.2. Генийн сан.
Улаан дансны хамгаалах арга хэмжээ, англиар: 1. Policy-based actions - 1.1. Management plans; 1.2. Legislation - 1.2.1. Development - 1.2.1.2. National level; 1.2.2. Implementation - 1.2.2.2. National level; 2. Communication and Education - 2.2. Awareness; 3. Research actions - 3.2. Population numbers and range, 3.3. Biology and Ecology, 3.4. Habitat status; 3.5. Threats, 3.8. Conservation measures; 4. Habitat and site-based actions - 4.2. Restoration, 4.4. Protected areas -4.4.1. Identification of new protected areas, 4.5. Community-based initiatives; 5. Species-based actions - 5.4. Recovery management; 5.7. Ex situ conservation actions - 5.7.2. Genome resource bank.
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,