Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
121 Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Дуулгавчин Цахирам Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
122 Бөлбөөтөн Бөлбөөтөн Дөрвөлжин бөлбөө Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Устаж болзошгүй (УБо)
123 Бөлбөөтөн Бөлбөөтөн Цавцагаан бөлбөө Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
124 Бөлбөөтөн Бөлбөөтөн Бага саахууцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
125 Нарстан Агаруутан Хонин арц Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Устаж болзошгүй (УБо)
126 Нарстан Агаруутан Хуурамч хасаг арц Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Устаж болзошгүй (УБо)
127 Нарстан Нарстан Одой нарс Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Устаж болзошгүй (УБо)
128 Нарстан Нарстан Сибирь жодоо Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ) Устаж болзошгүй (УБо)
129 Шувуунудрагатан Согсортон Дэрэвгэр бамбайж Ховордож болзошгүй (ХБ) Устаж болзошгүй (УБо)
130 Шивэрстэн Шивэрстэн Балуун шивэрс Үнэлгээ хийгдээгүй Устаж болзошгүй (УБо)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,